kalendar

March 4, 2021
  • I ciklus edukacije u okviru projekta Digital Design & Manufacturing - II dio

March 9, 2021
  • I ciklus edukacije u okviru projekta Digital Design & Manufacturing - II dio

March 11, 2021
  • I ciklus edukacije u okviru projekta Digital Design & Manufacturing - II dio

skip to Main Content

PROJEKTI

INNOVANET

U januaru 2017. godine, Zenička razvojna Agencija ZEDA je kao član konzorcijuma organizacija iz EU i IPA zemalja…

DDM

U septembru 2016. godine, Zenička razvojna Agencija ZEDA je pristupila projektu GreenCap  …

COSME

COSME je novi program namijenjen za jačanje konkurentnosti malih i srednjih preduzeća u Evropskoj uniji za period …

EU ProLocal

Uspostava Centra sinergija je glavnih aktivnosti projekta “Centar za podršku poduzetnicima” koju…

COSME

COSME je novi program namijenjen za jačanje konkurentnosti malih i srednjih preduzeća u Evropskoj uniji za period …

FORESDA

U januaru 2017. godine, Zenička razvojna Agencija ZEDA je kao član konzorcijuma organizacija iz EU i IPA zemalja…

GREEENCAP

U septembru 2016. godine, Zenička razvojna Agencija ZEDA je pristupila projektu GreenCap  …

EU ProLocal

Uspostava Centra sinergija je glavnih aktivnosti projekta “Centar za podršku poduzetnicima” koju…

Back To Top
X