kalendar

Uskoro nas očekuju novi događaji

skip to Main Content

proGIreg

NAZIV PROJEKTA:

PRODUCTIVE GREEN INFRASTRUCTURE FOR
POST-INDUSTRIAL URBAN REGENERATION

OPIS PROJEKTA:

ProGIreg je projekt koji finansira Evropska komisija u okviru programa Horizon 2020. ProGIreg se zalaže za „produktivnu zelenu infrastrukturu za postindustrijsku urbanu regeneraciju“, a cilj joj je postići urbanu regeneraciju kroz prirodu u postindustrijskim područjima Europe i Kine.

Četiri Vodeća grada (Dortmund (DE); Torino (IT); Zagreb (HR); Ningbo (CN)) stvorit će Living Labs u urbanim sredinama. Idući dalje od trenutnog stanja sa zelenom infrastrukturom kao jednokratnom državnom intervencijom, proGIreg Living Labs će razviti NBS koja je u vlasništvu građana i koji su podržani od vlasti, tržišta i aktera civilnog društva. Inovacije će se odvijati na tehničkom nivou kroz postavljanje NBS, na socijalnom nivou kroz ko-dizajniranje, ko-kreiranje i ko-implementaciju NBS-a sa lokalnim zajednicama i na ekonomskom nivou kombinovanjem NBS-a sa poslovnim modelima spremnim za tržište. Pet pratećih gradova u istočnoj i južnoj Evropi (Cascais PT, Cluj-Napoca RO, Pirej GR, Sofia BG, Zenica BA) koordinirat će istraživačkim procesom kako bi osigurao ponovljivost i prilagodljivost njihovom lokalnom kontekstu što rezultira urbanističkim planovima za raspoređivanje NBS .

Osam različitih NBS dizajnirano je u ProGIregu za stvaranje zelene infrastrukture ne samo za poboljšanje kvaliteta života i smanjenje ranjivosti gradova na klimatske promene, već i za pružanje opipljivih i merljivih ekonomskih prednosti građanima i preduzećima u postindustrijskim urbanim četvrtima.

CILJEVI PROJEKTA:

Cilj ovog Projekta je razvijanje produktivne zelene infrastrukture u svrhu urbane regeneracije bivših industrijskih područja, razviti kriterije za održivi urbani razvoj, implementaciju zelenih i pametnih tehnologija, zdravi način života, kombinaciju rada i življenja, socijalne inovacije kao dio vizije jednakog urbanog razvoja unutar gradskih četvrti (Urban neighbourhood), a sve u skladu s načelima primjene rješenja temeljenih na prirodi (Natural Based Solutions), u sklopu EU programa Horizon 2020.

PROJEKTNE AKTIVNOSTI:

  • NBS 1: Slobodne aktivnosti i čista energija na bivšim deponijama;
  • NBS 5: Zeleni zidovi i krovovi
  • NBS 6: Pristupačni zeleni koridori

CILJNE GRUPE:

  • građani grada Zenice

GLAVNI REZULTATI:

Kontaminacija tla na lokacijama blizu ArcelorMittala ozbiljan je problem i svakako da sanacija ovih područja predstavlja integralni dio novog urbanog razvoja. Dugoročno gledano, ova područja treba iskoristiti u nova planiranja kako bi se ona pretvorila u regenerisana područja u skladu sa novom urbanom vizijom.

To zahtijeva promjenu u planiranju korištenja zemljišta kako bi se omogućila mješovita upootreba lokacija za različite svrhe (stambenu, komercijalnu i zelene površine). Pretvaranje brownfield prostora u živahne urbane prostore je svakako značajan tehnički i institucionalan izazov. Biće potrebne posebne strateške intervencije da bi se ta područja revitalizirala kroz integrirani pristup koji ih povezuje sa postojećom infrastrukturom. Pored toga, potrebne su posebne intervencije za onečišćena područja koja su izravno pogođena željezarom. Budući da pristupi kao što su GI i NBS predstavljaju novi način urbanih rješenja u Zenici, Grad će iskoristiti priliku putem proGIrega da integrira ove nove modele koje su predložili evropski gradovi FRC Torino, Dortmund i Zagreb u trenutne ključne planske dokumente; posebno u Strategiju grada Zenice i regulacione planove koji će se tek kreirati.

UKUPNI BUDŽET:

10.432.512,01 €

TRAJANJE PROJEKTA:

01.07.2018. – 31.06.2023.

VODEĆI PARTNER:

RHEINISCH-WESTFAELISCHE TECHNISCHE HOCHSCHULE AACHEN (RWTH)

PARTNERI:

STADT DORTMUND (DORTMUND), NJEMAČKA

COMUNE DI TORINO (COTO), ITALIJA

GRAD ZAGREB (ZAGREB), HRVATSKA

EMAC EMPRESA MUNICIPAL DE AMBIENTEDE CASCAIS EM SA (CASCAIS), PORTUGAL

DIMOS PEIRAIA (PIRAEUS), GRČKA

ASOCIATIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA ZONA METROPOLITANA – CLUJ (CLUJ), RUMUNIJA

GRAD ZENICA (COZ), BOSNA I HERCEGOVINA

ICLEI EUROPEAN SECRETARIAT GMBH (ICLEI EUROPASEKRETARIAT GMBH), NJEMAČKA

DIE URBANISTEN EV (URBA), NJEMAČKA

FONDAZIONE DELLA COMUNITA DI MIRAFIORI ONLUS (MIRAFIORI), ITALIJA

KYTTARO ENALLAKTIKON ANAZITISEON NEAON KEAN (KEAN), GRČKA

HEI-TRO GMBH (HEITRO), NJEMAČKA

EUROPAISCHE FODERATION BAUWERKSBEGRUNUNGSVERBANDE – EFB (EFB), AUSTRIJA

DUAL SRL (DUAL), ITALIJA

LOHRBERG STADLANDSCHAFTSARCHITEKTUR PARTNERSCHAFT FREIER
LANDSCHAFTSARCHITEKTEN MBH (LOHRBERG), NJEMAČKA

STARLAB BARCELONA SL (SL), ŠPANIJA

PARCO SCIENTIFICO E TECNOLOGICO PER L’AMBIENTE – ENVIRONMENT PARK SPA (ENVIPARK), ITALIJA

URBASOFIA SRL (URBASOFIA), RUMUNIJA

FUNDACION PRIVADA INSTITUTO DE SALUD GLOBAL BARCELONA (ISGLOBAL), ŠPANIJA

UNIVERSITA DEGLI STUDI DI TORINO (UNITO), ITALIJA

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE (CNR), ITALIJA

POLITECNICO DI TORINO (POLITO), ITALIJA

UNIVERSITA DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO (UNIBA), ITALIJA

FACHHOCHSCHULE SUDWESTFALEN (SWUAS), NJEMAČKA

ZENIČKA RAZVOJNA AGENCIJA ZEDA DOO (ZEDA), BOSNA I HERCEGOVINA

SVEUCILISTE U ZAGREBU ARHITEKTONSKI FAKULTET (AF ZAGREB), HRVATSKA

ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE GRADA ZAGREBA (ZZPUGZ), HRVATSKA

KOMFOR KLIMA GRUPA DOO ZA PROIZVODNJU TRGOVINU I USLUGE (KKG), HRVATSKA

UDRUGA ZELENE I PLAVE SESVETE (ZIPS), HRVATSKA

ASSOCIAZIONE ORTIALTI (OA), ITALIJA

AQUAPONIK MANUFAKTUR GMBH (APM), NJEMAČKA

VIJESTI:

proGIreg

NAZIV PROJEKTA:

PRODUCTIVE GREEN INFRASTRUCTURE FOR
POST-INDUSTRIAL URBAN REGENERATION

UKUPNI BUDŽET:

10.432.512,01 €

TRAJANJE PROJEKTA:

01.07.2018. – 31.06.2023.

VODEĆI PARTNER:

RHEINISCH-WESTFAELISCHE TECHNISCHE HOCHSCHULE AACHEN (RWTH)

PARTNERI:

STADT DORTMUND (DORTMUND), NJEMAČKA

COMUNE DI TORINO (COTO), ITALIJA

GRAD ZAGREB (ZAGREB), HRVATSKA

EMAC EMPRESA MUNICIPAL DE AMBIENTEDE CASCAIS EM SA (CASCAIS), PORTUGAL

DIMOS PEIRAIA (PIRAEUS), GRČKA

ASOCIATIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA ZONA METROPOLITANA – CLUJ (CLUJ), RUMUNIJA

GRAD ZENICA (COZ), BOSNA I HERCEGOVINA

ICLEI EUROPEAN SECRETARIAT GMBH (ICLEI EUROPASEKRETARIAT GMBH), NJEMAČKA

DIE URBANISTEN EV (URBA), NJEMAČKA

FONDAZIONE DELLA COMUNITA DI MIRAFIORI ONLUS (MIRAFIORI), ITALIJA

KYTTARO ENALLAKTIKON ANAZITISEON NEAON KEAN (KEAN), GRČKA

HEI-TRO GMBH (HEITRO), NJEMAČKA

EUROPAISCHE FODERATION BAUWERKSBEGRUNUNGSVERBANDE – EFB (EFB), AUSTRIJA

DUAL SRL (DUAL), ITALIJA

LOHRBERG STADLANDSCHAFTSARCHITEKTUR PARTNERSCHAFT FREIER
LANDSCHAFTSARCHITEKTEN MBH (LOHRBERG), NJEMAČKA

STARLAB BARCELONA SL (SL), ŠPANIJA

PARCO SCIENTIFICO E TECNOLOGICO PER L’AMBIENTE – ENVIRONMENT PARK SPA (ENVIPARK), ITALIJA

URBASOFIA SRL (URBASOFIA), RUMUNIJA

FUNDACION PRIVADA INSTITUTO DE SALUD GLOBAL BARCELONA (ISGLOBAL), ŠPANIJA

UNIVERSITA DEGLI STUDI DI TORINO (UNITO), ITALIJA

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE (CNR), ITALIJA

POLITECNICO DI TORINO (POLITO), ITALIJA

UNIVERSITA DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO (UNIBA), ITALIJA

FACHHOCHSCHULE SUDWESTFALEN (SWUAS), NJEMAČKA

ZENIČKA RAZVOJNA AGENCIJA ZEDA DOO (ZEDA), BOSNA I HERCEGOVINA

SVEUCILISTE U ZAGREBU ARHITEKTONSKI FAKULTET (AF ZAGREB), HRVATSKA

ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE GRADA ZAGREBA (ZZPUGZ), HRVATSKA

KOMFOR KLIMA GRUPA DOO ZA PROIZVODNJU TRGOVINU I USLUGE (KKG), HRVATSKA

UDRUGA ZELENE I PLAVE SESVETE (ZIPS), HRVATSKA

ASSOCIAZIONE ORTIALTI (OA), ITALIJA

AQUAPONIK MANUFAKTUR GMBH (APM), NJEMAČKA

OPIS PROJEKTA:

ProGIreg je projekt koji finansira Evropska komisija u okviru programa Horizon 2020. ProGIreg se zalaže za „produktivnu zelenu infrastrukturu za postindustrijsku urbanu regeneraciju“, a cilj joj je postići urbanu regeneraciju kroz prirodu u postindustrijskim područjima Europe i Kine.

Četiri Vodeća grada (Dortmund (DE); Torino (IT); Zagreb (HR); Ningbo (CN)) stvorit će Living Labs u urbanim sredinama. Idući dalje od trenutnog stanja sa zelenom infrastrukturom kao jednokratnom državnom intervencijom, proGIreg Living Labs će razviti NBS koja je u vlasništvu građana i koji su podržani od vlasti, tržišta i aktera civilnog društva. Inovacije će se odvijati na tehničkom nivou kroz postavljanje NBS, na socijalnom nivou kroz ko-dizajniranje, ko-kreiranje i ko-implementaciju NBS-a sa lokalnim zajednicama i na ekonomskom nivou kombinovanjem NBS-a sa poslovnim modelima spremnim za tržište. Pet pratećih gradova u istočnoj i južnoj Evropi (Cascais PT, Cluj-Napoca RO, Pirej GR, Sofia BG, Zenica BA) koordinirat će istraživačkim procesom kako bi osigurao ponovljivost i prilagodljivost njihovom lokalnom kontekstu što rezultira urbanističkim planovima za raspoređivanje NBS .

Osam različitih NBS dizajnirano je u ProGIregu za stvaranje zelene infrastrukture ne samo za poboljšanje kvaliteta života i smanjenje ranjivosti gradova na klimatske promene, već i za pružanje opipljivih i merljivih ekonomskih prednosti građanima i preduzećima u postindustrijskim urbanim četvrtima.

CILJEVI PROJEKTA:

Cilj ovog Projekta je razvijanje produktivne zelene infrastrukture u svrhu urbane regeneracije bivših industrijskih područja, razviti kriterije za održivi urbani razvoj, implementaciju zelenih i pametnih tehnologija, zdravi način života, kombinaciju rada i življenja, socijalne inovacije kao dio vizije jednakog urbanog razvoja unutar gradskih četvrti (Urban neighbourhood), a sve u skladu s načelima primjene rješenja temeljenih na prirodi (Natural Based Solutions), u sklopu EU programa Horizon 2020.

PROJEKTNE AKTIVNOSTI:

  • NBS 1: Slobodne aktivnosti i čista energija na bivšim deponijama;
  • NBS 5: Zeleni zidovi i krovovi
  • NBS 6: Pristupačni zeleni koridori

CILJNE GRUPE:

  • građani grada Zenice

GLAVNI REZULTATI:

Kontaminacija tla na lokacijama blizu ArcelorMittala ozbiljan je problem i svakako da sanacija ovih područja predstavlja integralni dio novog urbanog razvoja. Dugoročno gledano, ova područja treba iskoristiti u nova planiranja kako bi se ona pretvorila u regenerisana područja u skladu sa novom urbanom vizijom.

To zahtijeva promjenu u planiranju korištenja zemljišta kako bi se omogućila mješovita upootreba lokacija za različite svrhe (stambenu, komercijalnu i zelene površine). Pretvaranje brownfield prostora u živahne urbane prostore je svakako značajan tehnički i institucionalan izazov. Biće potrebne posebne strateške intervencije da bi se ta područja revitalizirala kroz integrirani pristup koji ih povezuje sa postojećom infrastrukturom. Pored toga, potrebne su posebne intervencije za onečišćena područja koja su izravno pogođena željezarom. Budući da pristupi kao što su GI i NBS predstavljaju novi način urbanih rješenja u Zenici, Grad će iskoristiti priliku putem proGIrega da integrira ove nove modele koje su predložili evropski gradovi FRC Torino, Dortmund i Zagreb u trenutne ključne planske dokumente; posebno u Strategiju grada Zenice i regulacione planove koji će se tek kreirati.

VIJESTI:

Back To Top
X