kalendar

Uskoro nas očekuju novi događaji

skip to Main Content

Vaučer program

NAZIV PROJEKTA:

VAUČER PROGRAM ZA PODRŠKU UVOĐENJA INOVACIJA U MSP

OPIS PROJEKTA:

Vaučer program za inovacije predstavlja podršku MSP s ciljem da se obezbijedi razvoj novog proizvoda, usluge ili procesa direktnim korištenjem usluga poslovnih1 subjekata, kao i usluga naučnih, obrazovnih i istraživačkih ustanova/institucija.
Prioriteti vaučer programa se odnose na projekte i aktivnosti čijom realizacijom se ostvaruju ciljevi Strategije razvoja MSP Grada Zenice za period 2021 – 2027. godine, te dimenzija 8b – Inovacijska politika za MSP Okvirnog zakona o malom biznisu (Small Business Act) i Indeksa politika za mala i srednja preduzeća.

CILJEVI PROJEKTA:

Projekat je finansiran je od strane Švedske, a provodi ga Agencija za razvoj preduzeća – Eda, Banja Luka (Eda).

Projekat ima za cilj ubrzanje ekonomske integracije sa Evropskom unijom u oblasti okvira za podršku malim i srednjim preduzećima (MSP), sa pozitivnim uticajem na ostvarenja MSP u Bosni i Hercegovini kroz stvaranje harmonizovanog zakonskog, strateškog i policy okvira za MSP. Osnovna ideja Projekta je koristiti Evropski akt o malom biznisu (Small Bussiness Act for Europe) i Indeks politika za MSP (SME Policy Index) kao zajedničku metodološku osnovu za harmonizaciju strateškog okvira za MSP u Bosni i Hercegovini, obuhvatanjem svih faza razvoja politika (planiranje, implementacija, monitoring i evaluacija, revizija) i omogućavanjem/olakšavanjem interakcije ključnih aktera.
Mehanizam za podršku implementaciji strategija razvoja MSP (SIEM) u okviru projekta je koncipiran kao instrument kojim treba da se adresira i poboljša implementacija strategija i planova fokusiranih MSP. Ovaj instrument treba da pomogne relevantnim institucijama (koje kreiraju politike važne za razvoj MSP) na svim administrativnim nivoima u zemlji da prihvate i pokažu odgovornost, ne samo za planiranje i izvještavanje u vezi sa strategijama za MSP, već i za implementaciju i praćenje projekata i mjera koje su predviđene tim strategijama.

PRIHVATLJIVE AKTIVNOSTI:

Kroz vaučer program za uvođenje inovacija mogu biti obezbjeđene konsultantske usluge u različitim oblastima. Usluge mogu da se odnose na različite vidove intervencija i poboljšanja performansi poslovnih subjekata, koje omogućuju:

a) Razvoj novog ili unapređenje postojećeg proizvoda/usluge
Primjeri prihvatljivih aktivnosti: razvoj koncepta, izrada prototipa i testiranje, unapređenje tehničkih specifikacija i komponenti proizvoda, promjena namjene i načina funkcionisanja proizvoda, primjena novih, ekološki prihvatljivih materijala u izradi novog proizvoda.

b) Razvoj novog ili unapređenje postojećeg procesa
Primjeri prihvatljivih aktivnosti: analiza i optimizacija poslovnih procesa uključujući digitalizaciju, implementacija novog organizacionog/poslovnog modela u preduzećima, razvoj novih ili unapređenje procesa koji doprinose energetskoj efikasnosti i/ili zaštiti životne sredine.

c) Inovaciju marketinga
Primjeri prihvatljivih aktivnosti: implementacija novog marketing metoda koji uključuje značajne promjene u dizajnu ili pakovanju proizvoda, plasmanu proizvoda, promociji proizvoda ili određivanju cijena.

SREDSTVA ZA SUFINANSIRANJE KONSULTANTSKIH USLUGA:

Ukupan predviđeni iznos sredstava za realizaciju vaučer programa iznosi 100.000,00 KM. Sufinansiranje usluga koje pružaju konsultanti MSP-a u okviru vaučer programa vrši se u iznosu od 70% od bruto vrijednosti usluge.

Bez obzira na utvrđeni procenat sufinansiranja, iznos sufinansiranja za korisnika vaučer programa može da bude maksimalno 14.000,00 KM, a minimalno 5.000,00 KM.

Iznos pojedinačnog granta ne može da bude veći od 70% od ukupne vrijednosti projekta.

Iznos grant sredstava za pojedinačne konsultantske usluge u okviru vaučer programa, mora se uklopiti u gore navedene maksimalne, odnosno minimalne iznose i procenat sufinansiranja.

UKUPNI BUDŽET:

100.000,00 KM

TRAJANJE PROJEKTA:

februar 2021 – utroška sredstava

PROJEKAT PROVODI:

Agencija za razvoj preduzeća – Eda, Banja Luka (Eda)

PARTNERI:

Zenička razvojna agencija ZEDA

Služba za privredu i upravljanje razvojem Grada Zenice

VIJESTI:

Vaučer program

NAZIV PROJEKTA:

VAUČER PROGRAM ZA PODRŠKU UVOĐENJA INOVACIJA U MSP

UKUPNI BUDŽET:

100.000,00 KM

TRAJANJE PROJEKTA:

februar 2021. – utroška sredstava

PROJEKAT PROVODI:

Agencija za razvoj preduzeća – Eda, Banja Luka (Eda)

PARTNERI:

Zenička razvojna agencija ZEDA

Služba za privredu i upravljanje razvojem Grada Zenice

OPIS PROJEKTA:

Vaučer program za inovacije predstavlja podršku MSP s ciljem da se obezbijedi razvoj novog proizvoda, usluge ili procesa direktnim korištenjem usluga poslovnih1 subjekata, kao i usluga naučnih, obrazovnih i istraživačkih ustanova/institucija.
Prioriteti vaučer programa se odnose na projekte i aktivnosti čijom realizacijom se ostvaruju ciljevi Strategije razvoja MSP Grada Zenice za period 2021 – 2027. godine, te dimenzija 8b – Inovacijska politika za MSP Okvirnog zakona o malom biznisu (Small Business Act) i Indeksa politika za mala i srednja preduzeća.

CILJEVI PROJEKTA:

Projekat je finansiran je od strane Švedske, a provodi ga Agencija za razvoj preduzeća – Eda, Banja Luka (Eda).

Projekat ima za cilj ubrzanje ekonomske integracije sa Evropskom unijom u oblasti okvira za podršku malim i srednjim preduzećima (MSP), sa pozitivnim uticajem na ostvarenja MSP u Bosni i Hercegovini kroz stvaranje harmonizovanog zakonskog, strateškog i policy okvira za MSP. Osnovna ideja Projekta je koristiti Evropski akt o malom biznisu (Small Bussiness Act for Europe) i Indeks politika za MSP (SME Policy Index) kao zajedničku metodološku osnovu za harmonizaciju strateškog okvira za MSP u Bosni i Hercegovini, obuhvatanjem svih faza razvoja politika (planiranje, implementacija, monitoring i evaluacija, revizija) i omogućavanjem/olakšavanjem interakcije ključnih aktera.
Mehanizam za podršku implementaciji strategija razvoja MSP (SIEM) u okviru projekta je koncipiran kao instrument kojim treba da se adresira i poboljša implementacija strategija i planova fokusiranih MSP. Ovaj instrument treba da pomogne relevantnim institucijama (koje kreiraju politike važne za razvoj MSP) na svim administrativnim nivoima u zemlji da prihvate i pokažu odgovornost, ne samo za planiranje i izvještavanje u vezi sa strategijama za MSP, već i za implementaciju i praćenje projekata i mjera koje su predviđene tim strategijama.

PRIHVATLJIVE AKTIVNOSTI:

Kroz vaučer program za uvođenje inovacija mogu biti obezbjeđene konsultantske usluge u različitim oblastima. Usluge mogu da se odnose na različite vidove intervencija i poboljšanja performansi poslovnih subjekata, koje omogućuju:

a) Razvoj novog ili unapređenje postojećeg proizvoda/usluge
Primjeri prihvatljivih aktivnosti: razvoj koncepta, izrada prototipa i testiranje, unapređenje tehničkih specifikacija i komponenti proizvoda, promjena namjene i načina funkcionisanja proizvoda, primjena novih, ekološki prihvatljivih materijala u izradi novog proizvoda.

b) Razvoj novog ili unapređenje postojećeg procesa
Primjeri prihvatljivih aktivnosti: analiza i optimizacija poslovnih procesa uključujući digitalizaciju, implementacija novog organizacionog/poslovnog modela u preduzećima, razvoj novih ili unapređenje procesa koji doprinose energetskoj efikasnosti i/ili zaštiti životne sredine.

c) Inovaciju marketinga
Primjeri prihvatljivih aktivnosti: implementacija novog marketing metoda koji uključuje značajne promjene u dizajnu ili pakovanju proizvoda, plasmanu proizvoda, promociji proizvoda ili određivanju cijena.

SREDSTVA ZA SUFINANSIRANJE KONSULTANTSKIH USLUGA:

Ukupan predviđeni iznos sredstava za realizaciju vaučer programa iznosi 100.000,00 KM. Sufinansiranje usluga koje pružaju konsultanti MSP-a u okviru vaučer programa vrši se u iznosu od 70% od bruto vrijednosti usluge.

Bez obzira na utvrđeni procenat sufinansiranja, iznos sufinansiranja za korisnika vaučer programa može da bude maksimalno 14.000,00 KM, a minimalno 5.000,00 KM.

Iznos pojedinačnog granta ne može da bude veći od 70% od ukupne vrijednosti projekta.

Iznos grant sredstava za pojedinačne konsultantske usluge u okviru vaučer programa, mora se uklopiti u gore navedene maksimalne, odnosno minimalne iznose i procenat sufinansiranja.

VIJESTI:

Back To Top
X