kalendar

Uskoro nas očekuju novi događaji

skip to Main Content

SpinIT

NAZIV PROJEKTA:

Boosting Smart Specialization and Encouraging Spin-offs in IT across Danube Region

OPIS PROJEKTA:

SpinIT ima za cilj maksimalno iskoristiti transnacionalna znanja kroz usklađivanje sa S3 strategijom (strategija pametne specijalizacije) i razvoj vještina koje nisu samo inovativne, već i inkluzivne i održive. Projekt koristi “quadruple helix” pristup, spajajući znanja akademske zajednice, malih i srednjih preduzeća, vlasti različitih nivoa i nevladinog sektora u planiranju i provođenju pilot projekata. Ovaj pristup omogućava sveobuhvatnu perspektivu u rješavanju izazova i stvaranju novih mogućnosti unutar IT sektora, industrije 4.0 i međusektorske saradnje. Projekt traje 30 mjeseci i počeo je 1. januara 2024. godine, čime je Agencija ZEDA postala jedna od prvih bh. organizacija koja je kao vodeći partner uključena u prestižni Interreg Danube program.

CILJEVI PROJEKTA:

  • Prekogranična saradnja: Ohrabruje saradnju među 29 organizacija (16 finansijskih i 13 pridruženih), promovirajući razmjenu znanja, benchmarking i izgradnju kapaciteta.
  • Lokalni akcijski planovi za digitalizaciju: Razvijeni kroz analizu interesnih grupa i učešća tih grupa u radionicama, ti planovi će podržavati sveobuhvatne lokalne inovacijske strategije.
  • Pilot projekti: Fokusirani na IT sektor i S3, ovi projekti obuhvataju razvoj i implementaciju inicijativa za poticanje IT-a, industrije 4.0 i međusektorske saradnje u 10 odabranih lokacija unutar 9 zemalja regije.
  • Validacija pilot projekata: Uključuje repliciranje uspješnih projekata na različitim lokacijama, ocjenjivanje njihove učinkovitosti i identificiranje najboljih praksi.
  • Transnacionalni fokus i specijalizacija: Djelujući na 10 lokacija u 9 zemalja, projekt se fokusira na specifične niše u manje razvijenim lokalitetima kako bi se smanjio jaz u odnosu na vodeće svjetske prakse.

KORISNICI PROJEKTA:

Projekat prvenstveno koristi posrednicima u inovacijama, početnicima, malim i srednjim preduzećima i naprednim ekosistemima u Dunavskom regionu. Takođe ima za cilj da angažuje širok spektar zainteresovanih strana, podižući svijest o prednostima povezivanja ekosistema i promovišući razvoj vještina u skladu sa strategijama pametne specijalizacije (S3).

PROJEKTNE AKTIVNOSTI:

Ključne aktivnosti uključuju unapređenje prekogranične saradnje, izradu Lokalnih akcionih planova, implementaciju pilot projekata u pametnoj specijalizaciji i IT sektoru, te validaciju ovih projekata. Projekat takođe naglašava razmjenu znanja, benchmarking, izgradnju kapaciteta i uključivanje zainteresovanih strana kako bi se inicirale inovacije i postigli ciljevi.

GLAVNI REZULTATI:

SpinIT očekuje da stvori veću međupovezanost unutar Dunavskog regiona, angažujući preduzeća, akademsku zajednicu, kreatore politika, javni sektor i mala i srednja preduzeća. Projekat ima za cilj da olakša umrežavanje, vršnjačko učenje i stimuliše lokalne, javne i privatne zainteresovane strane. Također nastoji podržati digitalizaciju, pametnu specijalizaciju i održivi razvoj u cijelom regionu.

VIJESTI:

UKUPNI BUDŽET:

2.419.000 EUR

EU sredstva:

1.935.000 EUR

TRAJANJE PROJEKTA:

01.01.2024. – 30.06.2026.

VODEĆI PARTNER:

Zenica Development Agency ZEDA
Zenica, Bosnia and Herzegovina

PARTNERI:

DEX Innovation Centre,
Librec, CZECH REPLUBLIC

Faculty of Economics & Business, University of Zagreb
Zagreb, CROATIA

innomine Digital Innovation Hub Nonprofit Ltd.
Pécs, HUNGARY

Optimization Ltd.
Zagreb, CROATIA

University of Montenegro
Podgorica, MONTENEGRO

Institution for development of competences, innovation and specialization
Zadar, CROATIA

Municipality of Cluj-Napoca
ROMANIA

European Development Agency
Prague, CZECH REPUBLIC

INOSENS doo
Novi Sad, SERBIA

ASPECT-Management and Intercultural Relations
Plovdiv, BULGARIA

Foundation for Innovation, Technology and Transfer of Knowledge
Tuzla, BOSNIA AND HERZEGOVINA

Bulgaria Economic Forum
Sofia, BULGARIA

Pannon Business Network Association
Gyor, HUNGARY

University of Pannonia
Veszprém, HUNGARY

Scientific Reseach Centre Bistra Ptuj
Ptuj, SLOVENIA

SpinIT

NAZIV PROJEKTA:

Boosting Smart Specialization and Encouraging Spin-offs in IT across Danube Region

UKUPNI BUDŽET:

2.419.000 EUR

EU sredstva

1.935.000 EUR

TRAJANJE PROJEKTA:

01.01.2024. – 30.06.2026.

VODEĆI PARTNER:

Zenica Development Agency ZEDA
Zenica, Bosnia and Herzegovina

PARTNERI:

DEX Innovation Centre,
Librec, CZECH REPLUBLIC

Faculty of Economics & Business, University of Zagreb
Zagreb, CROATIA

innomine Digital Innovation Hub Nonprofit Ltd.
Pécs, HUNGARY

Optimization Ltd.
Zagreb, CROATIA

University of Montenegro
Podgorica, MONTENEGRO

Institution for development of competences, innovation and specialization
Zadar, CROATIA

Municipality of Cluj-Napoca
ROMANIA

European Development Agency
Prague, CZECH REPUBLIC

INOSENS doo
Novi Sad, SERBIA

ASPECT-Management and Intercultural Relations
Plovdiv, BULGARIA

Foundation for Innovation, Technology and Transfer of Knowledge
Tuzla, BOSNIA AND HERZEGOVINA

Bulgaria Economic Forum
Sofia, BULGARIA

Pannon Business Network Association
Gyor, HUNGARY

University of Pannonia
Veszprém, HUNGARY

Scientific Reseach Centre Bistra Ptuj
Ptuj, SLOVENIA

OPIS PROJEKTA:

SpinIT ima za cilj maksimalno iskoristiti transnacionalna znanja kroz usklađivanje sa S3 strategijom (strategija pametne specijalizacije) i razvoj vještina koje nisu samo inovativne, već i inkluzivne i održive. Projekt koristi “quadruple helix” pristup, spajajući znanja akademske zajednice, malih i srednjih preduzeća, vlasti različitih nivoa i nevladinog sektora u planiranju i provođenju pilot projekata. Ovaj pristup omogućava sveobuhvatnu perspektivu u rješavanju izazova i stvaranju novih mogućnosti unutar IT sektora, industrije 4.0 i međusektorske saradnje. Projekt traje 30 mjeseci i počeo je 1. januara 2024. godine, čime je Agencija ZEDA postala jedna od prvih bh. organizacija koja je kao vodeći partner uključena u prestižni Interreg Danube program.

CILJEVI PROJEKTA:

  • Prekogranična saradnja: Ohrabruje saradnju među 29 organizacija (16 finansijskih i 13 pridruženih), promovirajući razmjenu znanja, benchmarking i izgradnju kapaciteta.
  • Lokalni akcijski planovi za digitalizaciju: Razvijeni kroz analizu interesnih grupa i učešća tih grupa u radionicama, ti planovi će podržavati sveobuhvatne lokalne inovacijske strategije.
  • Pilot projekti: Fokusirani na IT sektor i S3, ovi projekti obuhvataju razvoj i implementaciju inicijativa za poticanje IT-a, industrije 4.0 i međusektorske saradnje u 10 odabranih lokacija unutar 9 zemalja regije.
  • Validacija pilot projekata: Uključuje repliciranje uspješnih projekata na različitim lokacijama, ocjenjivanje njihove učinkovitosti i identificiranje najboljih praksi.
  • Transnacionalni fokus i specijalizacija: Djelujući na 10 lokacija u 9 zemalja, projekt se fokusira na specifične niše u manje razvijenim lokalitetima kako bi se smanjio jaz u odnosu na vodeće svjetske prakse.

KORISNICI PROJEKTA:

Projekat prvenstveno koristi posrednicima u inovacijama, početnicima, malim i srednjim preduzećima i naprednim ekosistemima u Dunavskom regionu. Takođe ima za cilj da angažuje širok spektar zainteresovanih strana, podižući svijest o prednostima povezivanja ekosistema i promovišući razvoj vještina u skladu sa strategijama pametne specijalizacije (S3).

PROJEKTNE AKTIVNOSTI:

Ključne aktivnosti uključuju unapređenje prekogranične saradnje, izradu Lokalnih akcionih planova, implementaciju pilot projekata u pametnoj specijalizaciji i IT sektoru, te validaciju ovih projekata. Projekat takođe naglašava razmjenu znanja, benchmarking, izgradnju kapaciteta i uključivanje zainteresovanih strana kako bi se inicirale inovacije i postigli ciljevi.

GLAVNI REZULTATI:

SpinIT očekuje da stvori veću međupovezanost unutar Dunavskog regiona, angažujući preduzeća, akademsku zajednicu, kreatore politika, javni sektor i mala i srednja preduzeća. Projekat ima za cilj da olakša umrežavanje, vršnjačko učenje i stimuliše lokalne, javne i privatne zainteresovane strane. Također nastoji podržati digitalizaciju, pametnu specijalizaciju i održivi razvoj u cijelom regionu.

VIJESTI:

Back To Top
X