kalendar

Uskoro nas očekuju novi događaji

skip to Main Content

AGORA

NAZIV PROJEKTA:

Advancing innovative coGeneration Options for Reintegrating local Assets

OPIS PROJEKTA:

Riječ je o projektu koji se finansira iz programa INTERREG Danube Transnational Programme – Dunavskog Transnacionalnog Programa i povezuje ukupno 28 stalnih i pridruženih partnera iz 14 zemalja (Rumunija, Hrvatska, Slovenija, Njemačka, Češka Republika, Belgija, Italija, i druge), a od čega 10 gradova. Vrijednost projekta je 2.242.623,51 EUR i implementira se od 01.06.2020. godine do 30.11.2022. godine, odnosno 30 mjeseci.

CILJEVI PROJEKTA:

AGORA ima za cilj unapređenje rada lokalnih samouprava, odnosno jačanje kapaciteta za proaktivnu ulogu u oblasti razvoja, testiranjem i ugradnjom novih operativnih i političkih instrumenata za urbanu revalorizaciju imovine. AGORA raspolaže sa inovativnim pristupom koji podrazumijeva razvijanje različitih alata kojim se osnažuje 10 gradova dunavskog regiona da postanu pokretači i posrednici za bolju iskorištenost nekretnina u njihovom vlasništvu.

PROJEKTNE AKTIVNOSTI:

Projektom će se koristiti evropska ekpertiza, kreativnost i lokalni kontekst u svrhu prevazilaženja ograničenja postojeće legislative, kao kulturoloških i konceptualnih razlika između gradskih administracija i drugih aktera u lokalnoj zajednici.

GLAVNI REZULTATI:

Implementacijom projekta AGORA, Grad Zenica i Zenička razvojna agencija d.o.o. Zenica će unaprijediti upravljanje gradskom imovinom (poslovni prostori, društveni domovi, Biznis inkubator, TechnoPark) poduzimajući aktivnosti na njihovoj kontinuiranoj rekonstrukciji kao i na uključivanju drugih aktera u procesu donošenja odluka za ponovno stavljanje u funkciju napuštenih ili dovoljno neiskorištenih prostora.

VIJESTI:

UKUPNI BUDŽET:

2.396.870,05 €

ERDF kontribucija:

1.892.131,33 €

IPA kontribucija:

74.580,64 €

ENI kontribucija:

70.627,55€

TRAJANJE PROJEKTA:

01.07.2020. – 30.11.2022.

VODEĆI PARTNER:

Cluj-Napoca Municipality (ROMÂNIA)

PARTNERI:

Razvojna agencija Sjever – Dan d.o.o. (HRVATSKA)

Evropská rozvojová agentura s.r.o. (ČESKÁ REPUBLIKA)

EUTROPIAN GMBH (ÖSTERREICH)

Mestna občina Kranj (SLOVENIJA)

Városkutatás Kft. (MAGYARORSZÁG)

Pakora.net – Netzwerk für Stadt und Raum (DEUTSCHLAND)

Městská část Praha 9 (ČESKÁ REPUBLIKA)

Regionalverband Neckar-Alb (DEUTSCHLAND)

Столична община (BULGARIA)

Асоциация за развитие на София (BULGARIA)

Szarvas Város Önkormanyzata (MAGYARORSZÁG)

Urbanistični inštitut Republike Slovenije (SLOVENIJA)

URBASOFIA SRL (ROMÂNIA)

Razvojna agencija Grada Slavonskog Broda d.o.o. (HRVATSKA)

Grad Zenica (BOSNIA AND HERZEGOVINA)

Primăria Municipiului Chișinău (MOLDOVA)

EUROCITIES (BELGIQUE-BELGIË)

Agentia de Dezvoltare Regională Sud (MOLDOVA)

Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” – Dipartimento di Management e Diritto (ITALIA)

Grad Varaždin (HRVATSKA)

Zenička razvojna agencija ZEDA d.o.o. (BOSNIA AND HERZEGOVINA)

Asociația ”Comunitățile Locale Riverane Dunării” (ROMÂNIA)

Spatial Foresight GmbH (LUXEMBOURG)

Державний науково-технічний центр з міжгалузевих і регіональних проблем екологічної безпеки та ресурсозбереження (ДНТЦ “Екоресурс”) (UKRAINE)

Európa Ház (MAGYARORSZÁG)

ИТАЛИАНСКА ТЪРГОВСКА КАМАРА В БЪЛГАРИЯ (BULGARIA)

Ministerul Afacerilor Externe (ROMÂNIA)

AGORA

NAZIV PROJEKTA:

Advancing innovative coGeneration Options for Reintegrating local Assets

UKUPNI BUDŽET:

2.396.870,05 €

ERDF kontribucija:

1.892.131,33 €

IPA kontribucija:

74.580,64 €

ENI kontribucija:

70.627,55€

TRAJANJE PROJEKTA:

01.07.2020. – 30.11.2022.

VODEĆI PARTNER:

Cluj-Napoca Municipality (ROMÂNIA)

PARTNERI:

Razvojna agencija Sjever – Dan d.o.o. (HRVATSKA)

Evropská rozvojová agentura s.r.o. (ČESKÁ REPUBLIKA)

EUTROPIAN GMBH (ÖSTERREICH)

Mestna občina Kranj (SLOVENIJA)

Városkutatás Kft. (MAGYARORSZÁG)

Pakora.net – Netzwerk für Stadt und Raum (DEUTSCHLAND)

Městská část Praha 9 (ČESKÁ REPUBLIKA)

Regionalverband Neckar-Alb (DEUTSCHLAND)

Столична община (BULGARIA)

Асоциация за развитие на София (BULGARIA)

Szarvas Város Önkormanyzata (MAGYARORSZÁG)

Urbanistični inštitut Republike Slovenije (SLOVENIJA)

URBASOFIA SRL (ROMÂNIA)

Razvojna agencija Grada Slavonskog Broda d.o.o. (HRVATSKA)

Grad Zenica (BOSNIA AND HERZEGOVINA)

Primăria Municipiului Chișinău (MOLDOVA)

EUROCITIES (BELGIQUE-BELGIË)

Agentia de Dezvoltare Regională Sud (MOLDOVA)

Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” – Dipartimento di Management e Diritto (ITALIA)

Grad Varaždin (HRVATSKA)

Zenička razvojna agencija ZEDA d.o.o. (BOSNIA AND HERZEGOVINA)

Asociația ”Comunitățile Locale Riverane Dunării” (ROMÂNIA)

Spatial Foresight GmbH (LUXEMBOURG)

Державний науково-технічний центр з міжгалузевих і регіональних проблем екологічної безпеки та ресурсозбереження (ДНТЦ “Екоресурс”) (UKRAINE)

Európa Ház (MAGYARORSZÁG)

ИТАЛИАНСКА ТЪРГОВСКА КАМАРА В БЪЛГАРИЯ (BULGARIA)

Ministerul Afacerilor Externe (ROMÂNIA)

OPIS PROJEKTA:

Riječ je o projektu koji se finansira iz programa INTERREG Danube Transnational Programme – Dunavskog Transnacionalnog Programa i povezuje ukupno 28 stalnih i pridruženih partnera iz 14 zemalja (Rumunija, Hrvatska, Slovenija, Njemačka, Češka Republika, Belgija, Italija, i druge), a od čega 10 gradova. Vrijednost projekta je 2.242.623,51 EUR i implementira se od 01.06.2020. godine do 30.11.2022. godine, odnosno 30 mjeseci.

CILJEVI PROJEKTA:

AGORA ima za cilj unapređenje rada lokalnih samouprava, odnosno jačanje kapaciteta za proaktivnu ulogu u oblasti razvoja, testiranjem i ugradnjom novih operativnih i političkih instrumenata za urbanu revalorizaciju imovine. AGORA raspolaže sa inovativnim pristupom koji podrazumijeva razvijanje različitih alata kojim se osnažuje 10 gradova dunavskog regiona da postanu pokretači i posrednici za bolju iskorištenost nekretnina u njihovom vlasništvu.

PROJEKTNE AKTIVNOSTI:

Projektom će se koristiti evropska ekpertiza, kreativnost i lokalni kontekst u svrhu prevazilaženja ograničenja postojeće legislative, kao kulturoloških i konceptualnih razlika između gradskih administracija i drugih aktera u lokalnoj zajednici.

GLAVNI REZULTATI:

Implementacijom projekta AGORA, Grad Zenica i Zenička razvojna agencija d.o.o. Zenica će unaprijediti upravljanje gradskom imovinom (poslovni prostori, društveni domovi, Biznis inkubator, TechnoPark) poduzimajući aktivnosti na njihovoj kontinuiranoj rekonstrukciji kao i na uključivanju drugih aktera u procesu donošenja odluka za ponovno stavljanje u funkciju napuštenih ili dovoljno neiskorištenih prostora.

  • Renoviran dio zgrade Agencije ZEDA sa minimalno 35 novih poslovnih prostora za MSP;
  • Najmanje 5 MSP smješteno u novouređenoj zgradi;
  • Opremljeni inovativni centri za obuku i obrazovanje u partnerskim zemljama;
  • Uspostavljena mreža obrazovnih i partnerskih institucija i razvijena virtualna obrazovna web platforma;
  • Obučeno osoblje partnerskih organizacija za podršku poslovanju;
  • Urađeni nastavni programi za treninge;
  • Organizovano 5 ciklusa obuke za 252 učenika/preduzetnika/nezaposle osobe

VIJESTI:

Back To Top
X