kalendar

Uskoro nas očekuju novi događaji

skip to Main Content

JAVNE NABAVKE

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - LOT broj 2

03. april 2023. godine

ODLUKA

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - LOT broj 1

03. april 2023. godine

ODLUKA

ODLUKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA PLANA JAVNIH NABAVKI ZA 2022. GODINU

07. juni 2021. godine

LINK

PLAN JAVNIH NABAVKI ZA 2022. GODINU

14. februar 2021. godine

LINK

ARHIVA 2021. GODINA
ARHIVA 2021. GODINA

Arhiva Javne nabavke za 2021.

04. januar 2022. godine

 

Tabela

Odluka o poništenju postupka za nabavku radova - Faza I

23. decembar 2021. godine

ODLUKA

Obavijest o dodjeli Ugovora za nabavku robe - Lot 1: Nabavka i isporuka kompjuterske opreme

17. decembar 2021. godine

OBAVIJEST

Obavijest o dodjeli Ugovora za nabavku robe - Lot 2: Nabavka i isporuka mrežnog printera

17. decembar 2021. godine

OBAVIJEST

Obavijest o dodjeli Ugovora za nabavku robe - Lot 3: Nabavka i isporuka multimedijalne opreme

17. decembar 2021. godine

OBAVIJEST

Obavijest o dodjeli Ugovora za nabavku robe - Lot 5: Nabavka, isporuka i instalacija robotske ruke

17. decembar 2021. godine

OBAVIJEST

Obavijest o dodjeli Ugovora za nabavku robe - Lot 6: Nabavka i isporuka softwera

17. decembar 2021. godine

OBAVIJEST

Odgovor ugovornog organa - Rekonstrukcija zgrade Faza I

15. decembar 2021. godine

ODGOVOR

Poziv za dostavljanje ponuda za adaptaciju i rekonstrukciju zgrade-Faza I

19. novembar 2021. godine

 

DOKUMENTACIJA

Poziv za dostavljanje ponuda za javnu nabavku roba - elektronska oprema Innovanet

25. oktobar 2021. godine

DOKUMENTACIJA

Odluka o izmjenama i dopunama plana nabavki

19. juli 2021. godine

LINK

Odluka o izmjenama i dopunama plana nabavki

09. juli 2021. godine

LINK

ZAMJENA LEF OBRASCA

26. april 2021. godine

 

Obrazloženje

Obrazac

POJAŠNJENJE TENDERSKE DOKUMENTACIJE

08. april 2021. godine

 

TEKST POJAŠNJENJA

IZMJENA TENDERSKE DOKUMENTACIJE U POSTUPKU JAVNE NABAVKE RADOVA ``ADAPTACIJA ZGRADE TECHNOPARK-A ANEX B`` ZA POTREBE AGENCIJE ZEDA d.o.o.

07. april 2021. godine

 

TEKST IZMJENE

DOKUMENTACIJA

ODLUKA O POKRETANJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE RADOVA ``ADAPTACIJA ZGRADE TECHNOPARK-A ANEX B`` ZA POTREBE AGENCIJE ZEDA d.o.o.

29. mart 2021. godine

 

ODLUKA

POZIV

DOKUMENTACIJA

PLAN NABAVKI ZA 2021. GODINU

09. mart 2021. godine

LINK

Back To Top
X