kalendar

Uskoro nas očekuju novi događaji

skip to Main Content

iNnovaNet

NAZIV PROJEKTA:

INNOVATIVE TECHNOLOGIES FOR STRONGER BUSINESSES AND IMPROVED BUSINESS ENVIRONMENT

OPIS PROJEKTA:

Projekat je usmjeren na jačanje ljudskih i materijalnih kapaciteta putem prenosa znanja i iskustava projektnih partnera u oblasti inovativnih tehnologija kao i unapređenja infrastrukture koja bi odgovorila rastućim potrebama privrede i industrije u prekograničnom području Hrvatske, Bosne i Hercegovine i Crne Gore.

CILJEVI PROJEKTA:

Opći cilj projekta je povećanje konkurentnosti malih i srednjih preduzeća (MSP) u regionu stvaranjem povoljnog poslovnog okruženja, razvojem infrastrukture za poslovnu podršku i poboljšanjem nivoa znanja sadašnjih i budućih preduzetnika, studenata i zaposlenih. Pored toga, cilj je pružiti kvalitetnu industrijsku obuku za nezaposlene, studente i srednjoškolce kako bi bili spremni odgovoriti zahtjevima tržišta rada. Specifični ciljevi projekta obuhvataju unapređenje poslovnog okruženja kroz stvaranje novih, povoljnih i inovativnih mehanizama podrške za MSP kao i poboljšanje rada svih uključenih organizacija i institucija kroz jačanje sposobnosti osoblja, usvajanje novih znanja i vještina i stvaranje mreže edukativnih centara.

PROJEKTNE AKTIVNOSTI:

 • Uspostavljanje, razvoj i opremanje inovativnih obrazovnih centara od strane svakog od partnera;
 • Razvoj specijaliziranih programa obuke i obrazovanje trenera;
 • Organizacija teorijske i praktične obuke – pilot inicijative;
 • Uspostava virtualne platforme;
 • Renoviranje i adaptacija anneksa B zgrade TechnoParka Zenica u Zenici;
 • Promotivne aktivnosti

CILJNE GRUPE:

 • mala i srednja preduzeća (MSP);
 • ostali (učenici i nezaposleni);
 • edukacijski/trening centri i škole;
 • šira javnosti prekograničnog područja

GLAVNI REZULTATI:

 • Renoviran dio zgrade Agencije ZEDA sa minimalno 35 novih poslovnih prostora za MSP;
 • Najmanje 5 MSP smješteno u novouređenoj zgradi;
 • Opremljeni inovativni centri za obuku i obrazovanje u partnerskim zemljama;
 • Uspostavljena mreža obrazovnih i partnerskih institucija i razvijena virtualna obrazovna web platforma;
 • Obučeno osoblje partnerskih organizacija za podršku poslovanju;
 • Urađeni nastavni programi za treninge;
 • Organizovano 5 ciklusa obuke za 252 učenika/preduzetnika/nezaposle osobe

ULOGE PARTNERA:

Zenička razvojna agencija ZEDA
Zenička razvojna agencija ZEDA

Zenička razvojna agencija ZEDA je vodeći partner u projektu i njena osnovna uloga je povezivanje svih partnera, implementacija vlastitih aktivnosti u projektu, koordinacija sa partnerima kako bi se stvorila mreža organizacija čiji će zajednički rad doprinijeti razvoju poslovnog okruženja. Zajedničkim naporima ćemo uspostaviti virtuelni centar za edukaciju i transfer znanja i da unaprijediti sopstvena znanja i vještine u oblasti edukacije preduzetnika. ZEDA će podijeliti svoja znanja ostalim partnerima i pomoći im u procesu poslovne inkubacije i pružanju podrške malim i srednjim preduzećima. Kroz ovaj projekat ZEDA će osigurati oko 1800 m2 korisnog prostora koji će biti stavljen na raspolaganje start-up preduzećima sa inovativnim idejama, a koji će uključivati zajedničku infrastrukturu namjenjenu svim korisnicima kao i pristup novim edukacionim centrima. Osoblje ZEDE će razviti nove kompetencije i vještine koje će prenijeti budućim poduzetnicim i studentima te organizovati pilot edukacije za 90 nezaposlenih/učenika ili studenata. ZEDA će, također, biti odgovorna za upravljanje projektom u cjelini i koordinaciju sa drugim projektnim partnerima.

Industrijski park Nova Gradiška - IPNG
Industrijski park Nova Gradiška - IPNG

Industrijski park Nova Gradiška – IPNG djeluje kao nosilac i fasilitator ekonomskog regionalnog razvoja i kreator prilika u ovom dijelu Hrvatkse.  Bit će uključen u uspostavljanje efikasnog poslovnog okruženja i pomaganje potencijalnim poduzetnicima da aktiviraju svoje potencijale, uz postizanje sinergijskih efekata. IPNG svoj zadatak u ovom projektu će ostvariti kroz povezivanje znanja i kompetencija iz svih ključnih, međusobno povezanih oblasti, koje predstavljaju preduslov konkurentnosti privrede, u cilju povećanja dodane vrijednosti, otvaranja kvalitetnih radnih mjesta i izgradnje dugoročne konkurentnosti i kao pružalac usluga industriji i poduzetnicima će imati koristi u uspostavi novog centra  za obuku čime će povećati svoje kapacitete za pružanje novih usluga obrazovanja/obuke koji će biti na raspolaganju i projektnim partnerima.

IEC Tehnopolis
IEC Tehnopolis

IEC Tehnopolis će krozovaj projaket  dalje razvijati saradnju obrazovnog i naučnog sektora sa poduzetništvom i poslovnim sektorom. Tehnopolis će u okviru dvije srednje škole iz Nikšića i Podgorice opremiti dvije obrazovne učionice (obje sa opremom za obuku iz robotike i mehatronike). Profesori ovih škola će se educirati u okviru ToT-a kako bi mogli pružiti obuku učenicima i podržati ih u radu u ovim radnim prostorima. IEC Tehnopolis će imati koristi od ove aktivnosti kroz umrežavanje i saradnju sa obrazovnim institucijama čiji su studenti njeni potencijalni budući korisnici i inovatori. Nadalje, Tehnopolis će opremiti svoju laboratoriju za industrijski dizajn sa CNC mašinama i 3D štampačem. Dvije osobe će proći edukaciju da postanu treneri za operatere CNC mašina. Ovi treneri će dalje omogućiti stručnu prekvalifikaciju za nezaposlene građane kako bi postali rukovaoci CNC mašinama.

Grad Gradiška
Grad Gradiška

Grad Gradiška djeluje kao kreator uslova za lokalni ekonomski razvoj, stvarajući povoljno poslovno okruženje, podstičući preduzetništvo, kreirajući politike za olakšavanje poslovanja i unapređujući obrazovni sistem. Uloga Grada Gradiške je da vodećem partneru dostavi informacije o izradi projekta i realizaciji planiranih  aktivnosti. Tokom realizacije aktivnosti, partnerima ćemo prenijeti znanja iz mehatronike i osposobiti ih za izvođenje obuke iz mehatronike. Očekivana korist od projekta je unapređenje srednjeg obrazovanja u skladu sa potrebama tržišta rada u metaloprerađivačkoj industriji.

“This webpage has been produced with the assistance of the European Union. The contents of this publication are the sole responsibility of Zenica Development Agency ZEDA d.o.o. and can in no way be taken to reflect the views of the European Union.”

Programme co-funded by the European Union’s ERDF and IPA II funds

PA 4/Enhancing competitiveness and developing business environment in the programme area

UKUPNI BUDŽET:

1.320.786,21 €

EU SUFINASIRANJE:

1.122.668,28 €

TRAJANJE PROJEKTA:

15.09.2020. – 14.09.2022.

VODEĆI PARTNER:

Zenička razvojna agencija ZEDA (Zenica, Bosna i Hercegovina)

PARTNERI:

Industrijski park Nova Gradiška d.o.o. za razvoj i ulaganje (Gradiška, Hrvatska)

Inovaciono preduzetnički centar Tehnopolis (Nikšić, Crna Gora)

Grad Gradiška (Gradiška, Bosna i Hercegovina)

VIJESTI:

iNnovaNet

NAZIV PROJEKTA:

INNOVATIVE TECHNOLOGIES FOR STRONGER BUSINESSES AND IMPROVED BUSINESS ENVIRONMENT

UKUPNI BUDŽET:

1.320.786,21 €

EU SUFINASIRANJE:

1.122.668,28 €

TRAJANJE PROJEKTA:

15.09.2020. – 14.09.2022.

VODEĆI PARTNER:

Zenička razvojna agencija ZEDA (Zenica, Bosna i Hercegovina)

PARTNERI:

Industrijski park Nova Gradiška d.o.o. za razvoj i ulaganje (Gradiška, Hrvatska)

Inovaciono preduzetnički centar Tehnopolis (Nikšić, Crna Gora)

Grad Gradiška (Gradiška, Bosna i Hercegovina)

OPIS PROJEKTA:

Projekat je usmjeren na jačanje ljudskih i materijalnih kapaciteta putem prenosa znanja i iskustava projektnih partnera u oblasti inovativnih tehnologija kao i unapređenja infrastrukture koja bi odgovorila rastućim potrebama privrede i industrije u prekograničnom području Hrvatske, Bosne i Hercegovine i Crne Gore.

CILJEVI PROJEKTA:

Opći cilj projekta je povećanje konkurentnosti malih i srednjih preduzeća (MSP) u regionu stvaranjem povoljnog poslovnog okruženja, razvojem infrastrukture za poslovnu podršku i poboljšanjem nivoa znanja sadašnjih i budućih preduzetnika, studenata i zaposlenih. Pored toga, cilj je pružiti kvalitetnu industrijsku obuku za nezaposlene, studente i srednjoškolce kako bi bili spremni odgovoriti zahtjevima tržišta rada. Specifični ciljevi projekta obuhvataju unapređenje poslovnog okruženja kroz stvaranje novih, povoljnih i inovativnih mehanizama podrške za MSP kao i poboljšanje rada svih uključenih organizacija i institucija kroz jačanje sposobnosti osoblja, usvajanje novih znanja i vještina i stvaranje mreže edukativnih centara.

PROJEKTNE AKTIVNOSTI:

 • Uspostavljanje, razvoj i opremanje inovativnih obrazovnih centara od strane svakog od partnera;
 • Razvoj specijaliziranih programa obuke i obrazovanje trenera;
 • Organizacija teorijske i praktične obuke – pilot inicijative;
 • Uspostava virtualne platforme;
 • Renoviranje i adaptacija anneksa B zgrade TechnoParka Zenica u Zenici;
 • Promotivne aktivnosti

CILJNE GRUPE:

 • mala i srednja preduzeća (MSP);
 • ostali (učenici i nezaposleni);
 • edukacijski/trening centri i škole;
 • šira javnosti prekograničnog područja

GLAVNI REZULTATI:

 • Renoviran dio zgrade Agencije ZEDA sa minimalno 35 novih poslovnih prostora za MSP;
 • Najmanje 5 MSP smješteno u novouređenoj zgradi;
 • Opremljeni inovativni centri za obuku i obrazovanje u partnerskim zemljama;
 • Uspostavljena mreža obrazovnih i partnerskih institucija i razvijena virtualna obrazovna web platforma;
 • Obučeno osoblje partnerskih organizacija za podršku poslovanju;
 • Urađeni nastavni programi za treninge;
 • Organizovano 5 ciklusa obuke za 252 učenika/preduzetnika/nezaposle osobe

VIJESTI:

Back To Top
X