kalendar

June 14, 2021
  • II ciklus edukacije u okviru projekta Digital Design & Manufacturing

June 16, 2021
  • II ciklus edukacije u okviru projekta Digital Design & Manufacturing

June 18, 2021
  • II ciklus edukacije u okviru projekta Digital Design & Manufacturing

skip to Main Content

BUDITE DIO NAŠE INNOVANET PRIČE

Kako biste pratili tok projekta iNnovaNet, zapratite Facebook stranicu Projekta iNnovaNet Do kraja implementacije Projekta, septembra 2022. trebali bi biti ostvareni sljedeći rezultati Projekta: Renoviran dio zgrade Agencije ZEDA sa minimalno 35 novih kancelarijskih prostora za mala i srednja preduzeća…

ZEDA NA SASTANCIMA SA PARTNERIMA PROJEKTA INNOVANET

Agencija ZEDA je započela implementacija projekta iNovaNet u septembru 2020. godine i od tada urađene su brojne aktivnosti koje će dovesti do ostvarenje ciljeva Projekta: Unapređenje poslovnog okruženja kroz stvaranje novih povoljnih i inovativnih mehanizama podrške za mala i srednja…

AGENCIJA ZEDA PARTNERIMA U PROJEKTU INOVANET PREDSTAVILA VIRTUELNU PLATFORMU

Jučer, 27. maja Agencija ZEDA kao vodeći partner u projektu iNnovaNet - Innovative technologies for stronger businesses and improved business environment (Inovativna tehnologija za snažnije kompanije i unapređeno  poslovno okruženja) koji finansira EU, partnerima je predstavila virtuelnu platformu. Ova platforma…

iNnovaNET možete pratiti i na Facebooku

U septembru 2020. godine, ZEDA je zvanično potpisala ugovor o dodjeli sredstava i započela implementaciju  projekta iNnovaNet – Innovative technologies for stronger businesses and improved business environment (Inovativna tehnologija za snažnije kompanije i unapređeno poslovno okruženja) koji finansira EU. Projekat…

ZEDA I PARTNERI ODRŽALI KICK-OFF KONFERENCIJU PROJEKTA iNnovaNet

Danas, 27. novembra 2020. godine, ZEDA je u saradnji s partnerima, IPNG-Industrijskim parkom iz Nove Gradiške, Inovaciono preduzetničkim centrom Tehnopolis iz Nikšića (CG) i Gradom Gradiška, organizovala Kick-off konferenciju projekta iNnovaNet - Innovative technologies for stronger businesses and improved business…

ZEDA DOBILA NOVI PROJEKAT – iNnovaNet

Dana, 22. septembra 2020. godine, ZEDA je zvanično potpisala ugovor o dodjeli sredstava i započela implementaciju novog projekta iNnovaNet - Innovative technologies for stronger businesses and improved business environment (Inovativna tehnologija za snažnije kompanije i unapređeno poslovno okruženja) koji finansira…

Back To Top
X