kalendar

April 18, 2024
  • Edukacija za privrednike: "Pisanje i izrada projektnih prijedloga" - Udruženje poslodavaca Zenica

April 23, 2024
  • Edukacija za privrednike: "Digitalni marketing" - Udruženje poslodavaca Zenica

skip to Main Content

ODRŽAN KICK OFF SASTANAK SA STEJKHOLDERIMA U OKVIRU PROJEKTA PROGIREG

 Danas, 16. juna 2021. održan je Kick off sastanak projektnog tima ProGIreg projekta sa predstavnicima svih bitnih stejkholdera. Sastanak je otvorio Gradonačelnik Fuad Kasumović, naglasivši važnost učešća u međunarodnim projektima kao i bitnost uključenosti svakog pojedinca radi ostvarivanja napretka i…

Back To Top
X