kalendar

September 26, 2022
  • Edukacija za startupe - ILO

September 27, 2022
  • Edukacija za startupe - ILO

October 5, 2022
  • Prezentacija novij kreditnih linija Razvojne banke Federacije

skip to Main Content

ODRŽAN KICK OFF SASTANAK SA STEJKHOLDERIMA U OKVIRU PROJEKTA PROGIREG

 Danas, 16. juna 2021. održan je Kick off sastanak projektnog tima ProGIreg projekta sa predstavnicima svih bitnih stejkholdera. Sastanak je otvorio Gradonačelnik Fuad Kasumović, naglasivši važnost učešća u međunarodnim projektima kao i bitnost uključenosti svakog pojedinca radi ostvarivanja napretka i…

Back To Top
X