kalendar

December 7, 2023
  • SEMINAR: GS1 U SLUŽBI DIGITALIZACIJE

skip to Main Content

ODRŽAN KICK OFF SASTANAK SA STEJKHOLDERIMA U OKVIRU PROJEKTA PROGIREG

 Danas, 16. juna 2021. održan je Kick off sastanak projektnog tima ProGIreg projekta sa predstavnicima svih bitnih stejkholdera. Sastanak je otvorio Gradonačelnik Fuad Kasumović, naglasivši važnost učešća u međunarodnim projektima kao i bitnost uključenosti svakog pojedinca radi ostvarivanja napretka i…

Back To Top
X