kalendar

Uskoro nas očekuju novi događaji

skip to Main Content

Radionica „Uslužni sektor i CEFTA: Šta predviđa CEFTA Dodatni protokol 6 o trgovini uslugama“, 25.10.2021.godine

U sklopu EU projekta podrške Komorskom investicionom forumu Zapadnog Balkana i u saradnji sa CEFTA Sekretarijatom, Vanjskotrgovinska/Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine, organizuje radionicu na temu “Uslužni sektor i CEFTA: Šta predviđa CEFTA Dodatni protokol 6 o trgovini uslugama”, koja će se održati u ponedjeljak, 25.10.2021. godine u prostorijama Komore, Branislava Đurđeva 10, Sarajevo s početkom u 10:00 časova. Događaj će se moći pratiti i online putem Zoom platforme.

Učešćem na radionici prisutni će imati priliku detaljnije se upoznati sa Dodatnim Protokolom 6, šta to on predviđa, koje prednosti donosi za privredu Bosne i Hercegovine i regiona, te kako može doprinjeti uspješnijem kreiranju zajedničkog regionalnog tržišta na zapadnom Balkanu. Cilj radionice jeste da se pomogne Bosni i Hercegovini u razumijevanju već preuzetih obaveza, kao i potencijalnih obaveza koje bi se preuzele usvajanjem prijedloga Odluke. U okviru radionice planirana je i intereaktivna diskusija sa predstavnicima CEFTA Sekretarijata, tokom koje će se moći razgovarati o mogućim problemima, kao i načinima kako da se oni preduprijede ili riješe.

Zajedničko regionalno tržište, nastalo u okviru Berlinskog procesa i Evropskog ekonomskog i investicionog plana za Zapadni Balkan, ima za cilj da unaprijedi kretanje robe, usluga, ljudi i kapitala. U okviru četvrogodišnjeg akcionog plana koji je usvojen na sastanku lidera regiona u Sofiji prošle godine, jedan od prioriteta jeste ukidanje radnih dozvola za pružaoce usluga i transfere unutar kompanija u regionu. Cilj ove aktivnosti jeste olakšati trgovinu uslugama u regionu i omogućiti bolje investiciono okruženje za domaće i strane kompanije.

Inicijativa za ukidanje radnih dozvola nastala je kao produžetak obaveza koje su CEFTA strane preuzele usvajanjem Dodatnog protokola 6 za trgovinu uslugama. Dodatni protokol 6 je stupio na snagu 11. januara 2021. godine, nakon što su ga ratifikovale 3 CEFTA strane, među kojima je i Bosna i Hercegovina. Prijedlog odluke za uklanjanje radnih dozvola, dostavljen je CEFTA stranama početkom 2021. godine, nakon čega je obavljeno nekoliko krugova konsultacija koje su rezultirale u nešto izmjenjenom prijedlogu koji je dostavljen polovinom ove godine. Njegovo usvajanje je jedan od 4 prioriteta za 2021. godinu,te je po izboru koordinatora za Zajedničko regionalno tržiste, potvrđen u zvaničnoj izjavi Berlinskog samita održanog 5. jula 2021.godine.

Radionica se održava u hibridnom formatu, te se događaju može prisustvovati u Velikoj sali Komore (u prizemlju)  prijavom na mail kristina.cosic@komorabih.ba ili putem Zoom platforme, registracijom na link. Registraciju je potrebno izvršiti najkasnije do četvrtka, 21.10.2021.godine.

Poziv

Dnevni red

 

Izvor: https://komorabih.ba/

Back To Top
X