kalendar

Uskoro nas očekuju novi događaji

skip to Main Content

Projekat podrške nezaposlenim osobama kroz usluge privatnih agencija za zapošljavanje

Kolektiv d.o.o. (MojPosao.ba) je privatna agencija za posredovanje u zapošljavanju koja na području Bosne i Hercegovine postoji i uspješno posluje duže od dvadeset godina. Kolektiv nudi usluge posredovanja u zapošljavanju, savjetovanje i informisanje nezaposlenih osoba i poslodavaca o mogućnostima zapošljavanja,  organizuje osposobljavanje i obrazovanje nezaposlenih lica, ali i profesionalno usmjeravanje, informisanje i savjetovanje stručnih kadrova. Kolektiv aktivno učestvuje u društveno-odgovornim kampanjama i projektima koji se bave pitanjem poboljšanja uslova na tržištu rada. Kolektiv sarađuje sa preko 35.000 poslodavaca i 500.000 posloprimaca.
U prethodnom periodu, u okviru projekta „Pružanje usluga privatnog zapošljavanja“, finansiranog od strane Ambasade Švedske u Bosni i Hercegovini i uz podršku Svjetske banke, pružene su usluge savjetovanja za preko 2.000 korisnika projekta, od kojih je preko 500 zaposleno u suradnji s preko 100 poslodavaca.
Kako bi nastavili sa pružanjem usluga i poboljšanjem uslova na tržištu rada, Kolektiv objavljuje poziv svim zainteresovanim i odgovarajućim posloprimcima za sudjelovanje u projektu „Pružanje usluga privatnog zapošljavanja u Bosni i Hercegovini“ (u daljnjem tekstu: „Projekat“) koji finansira Ambasada Švedske a podržava Svjetska banka. Ovaj poziv je otvoren za neaktivne i dugoročno nezaposlene žene s ciljem podrške njihovom ulasku ili povratku na tržište rada.
POZIV ZA UČEŠĆE NA PROJEKTU 
Na ovaj projekat mogu se prijaviti sve žene bez obzira na starosnu kategoriju/dobnu grupu, a koje ispunjavaju sljedeće uslove:

 • Dugoročno nezaposlene (12 mjeseci i više); i/ili
 • Prijavljene na biro za zapošljavanje 12 mjeseci ili više;- i/ili
 • Nezaposlene žene koje su nedavno primile socijalnu (novčanu) naknadu.

Učešće u Projektu uključuje:

 • Obuka i edukacija o procesima traženja posla i tržištu rada (priprema i pisanje biografije, priprema za razgovor za posao; “soft” vještine kao što su komunikacijske vještine, timski rad; upoznavanje s pravima i odgovornostima radnika i sl.);
 • Savjetovanje i spajanje sa poslodavcima;
 • Obuka na radnom mjestu kod poslodavca, u zanimanju koje odgovara osobnom profilu nezaposlene osobe.

Sve usluge projekta su besplatne.
Prednost u pružanju usluga imat će žene bez radnog iskustva kao i žene bez univerzitetskog obrazovanja.
Vašu prijavu na javni poziv popunite na stranici www.mojposao.ba ili  klikom na link „Prijavi se ovdje“.
Ukoliko Vam je potrebna pomoć prilikom prijave ili imate pitanje u vezi sa Projektom možete nas kontaktirati putem e-maila: podrskawb@kolektiv.ba

Poziv ostaje otvoren do 31.12.2022. godine.

Dodatne napomene:

 • Podrška može uključivati sve ili samo neke od navedenih mjera,  u zavisnosti od potreba nezaposlenih osoba i kapaciteta Projekta.
 • U slučaju prevelikog broja prijava, korisnici projekta bit će odabrani nasumično među onima koji ispunjavaju uslove s obzirom na ograničena finansijska sredstva Projekta.
 • Projekt zadržava pravo daljnje provjere navoda kandidata i njihove podobnosti za sudjelovanje i korištenje usluga Projekta nakon prijave kandidata.
 • Projekat ne može garantovati spajanje sa poslodavcem kao ni zapošljavanje, ali usluge Projekta osiguravaju sve što je potrebno da se kandidati adekvatno pripreme i razviju i/ili unaprijede svoje vještine i znanja kako bi bili konkurentniji na tržištu rada.
 • Lične podatke koje podijelite sa nama prilikom popunjavanja prijave za Projekat, a u svrhu učešća u Projektu, pohranjujemo u bazu Kolektiva i koristimo ih u svrhu definisanu Projektom što, između ostalog, znači da ih možemo dijeliti sa svim zainteresovanim stranama koje su uključene u Projekat (službe za zapošljavanje, potencijalni poslodavci, partneri i saradnici Kolektiva na provođenju projektnih aktivnosti te obrazovne i/ili druge ustanove/organizacije koje pružaju usluge obuke/edukacije).

Kolektiv posluje u skladu sa zakonima Federacije Bosne i Hercegovine i Bosne i Hercegovine. Posjeduje sva potrebna ovlaštenja i dozvole za obavljanje poslova posredovanja u zapošljavanju. Registrovani smo za obavljanje djelatnosti privatnih agencija za posredovanje u zapošljavanju i izdata nam je dozvola Federalnog ministarstva rada i socijalne politike broj UPI 03-34/12-12/16 AG od 08.11.2018. godine za obavljanje poslova posredovanja u skladu sa Uredbom o privatnim agencijama za posredovanje u zapošljavanju.Kolektiv je uskladio svoje poslovanje sa domaćom i EU legislativom u odnosu na zaštitu ličnih podataka (GDPR). Sve zbirke ličnih podataka su registrovane kod Agencije za zaštitu ličnih podataka BiH. Sva pitanja vezana za lične podatke mogu se uputiti na e-mail adresu: szlp@kolektiv.ba.

Lokacija: Bosna i Hercegovina

Broj izvršilaca: 1

Datum objave: 08.07.2022.

Trajanje oglasa: 176 dana (ističe 30.12.2022.)

 

Izvor: https://www.mreza-mira.net/

Back To Top
X