kalendar

Uskoro nas očekuju novi događaji

skip to Main Content

PREZENTACIJA PROGRAMA DEVELOPPP.DE – JAČANJE SARADNJE SA PRIVATNIM SEKTOROM UZ PODRŠKU REGIONALNOG SERVISNOG CENTRA (RSC)

Grad Zenica i Agencija ZEDA u saradnji sa Regionalnim servisnim centrom (RSC) organizuju prezentaciju develoPPP.de programa. Ovaj program podržava postojeće projekte GIZ-a u u razvoju novih partnerstava sa privatnim sektorom sa posebnim fokusom na program develoPPP.de

develoPPP.de je prije više od 20 godina osnovalo njemačko Federalno ministarstvo za ekonomsku suradnju i razvoj (BMZ) kako bi potaknulo sudjelovanje privatnog sektora u područjima u kojima se poslovne prilike i inicijative razvojne politike preklapaju. U tu svrhu BMZ nudi finansijsku i tehničku podršku kompanijama koje žele poslovati ili su već započele s radom u zemljama u razvoju i tržištima u nastajanju.

Program je namijenjen za respektabilne firme koje mogu utjecati na širu društvenu zajednicu i koje su spremne dijeliti informacije sa konkurencijom ili drugim firmama. Jedan od uslova Programa jeste da firme imaju preko 8 zaposlenih, preko 800.000 € god. prometa i da su najmanje dvije godine aktivne na tržištu.

Pozivamo sve zainteresovane da se prijave na prezentaciju do 18. novembra 2019. godine na velida@zeda.ba ili putem telefona 032 445 833.

Agenda

Back To Top
X