kalendar

Uskoro nas očekuju novi događaji

skip to Main Content

Poziv za ponudu konsultantskih usluga bh. dijaspore u oblasti digitalizacije marketinga i prodaje kompanija iz sektora metaloprerade u okviru implementacije projekta ”DigiTools – Razvoj digitalne promocije i alata za bh. mala i srednja poduzeća za pristup međunarodnom tržištu uz podršku bh. dijaspore“

Vanjskotrgovinska/Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine implementira projekat ”DigiTools – Razvoj digitalne promocije i alata za bh. mala i srednja poduzeća za pristup međunarodnom tržištu uz podršku bh. dijaspore“, uz podršku projekta Dijaspora za razvoj (D4D) koji je projekat Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH i Vlade Švicarske, u partnerstvu sa UNDP BiH i IOM BiH.

O projektu
Projekat ”DigiTools” ima za cilj poboljšati konkurentnost bh. malih i srednjih poduzeća u sektoru metaloprerade povećanjem upotrebe odgovarajućih digitalnih alata za istraživanje tržišta pri donošenju strateške izvozne odluke, kao i prijenosom znanja i iskustava stručnjaka iz bh. dijaspore za podršku procesu digitalizacije bh. kompanija u metaloprerađivačkom sektoru.

U prvom dijelu projekta predviđeno je organiziranje webinara za prijenos znanja i iskustva koji će okupiti najmanje 20 učesnika – bh. kompanija iz metaloprerađivačkog sektora i partnera iz lokalnih samouprava.

Webinar će, u okviru prve sesije koju će voditi ekspert VTK/ STK BiH, učesnicima ponuditi nova znanja i informacije o digitalnim alatima za istraživanje tržišta i pronalazak potencijalnih kupaca/ partnera na ciljnim tržištima koje koristi VTK/ STK BIH za podršku bh. kompanijama.

Druga sesija usmjerena je na stjecanje znanja i iskustva o procesu digitalne transformacije, digitalnom prisustvu, te najnovijim trendovima i naučenim lekcijama – sa fokusom na metaloprerađivački sektor. Ovaj dio webinara održat će ekspert iz bh. dijaspore koji je odabran na osnovu ovog javnog poziva i kriterija projekta. Ekspert će prisutnim učesnicima prenijeti znanja i iskustva o pozitivnim učincima digitalne transformacije na resurse kompanija, sa posebnim osvrtom na alate digitalnog marketinga i efekte korištenja istih na izvoznu prodaju.

U narednom periodu, a uz angažovanje eksperta iz bh. dijaspore, projekat će pružiti direktnu savjetodavnu podršku i razraditi plan uvođenja i/ili unaprjeđenja digitalnih procesa za 2 bosanskohercegovačke kompanije iz metaloprerađivačkog sektora, odabrane iz grupe učesnika webinara. Odabir 2 firme koje će koristiti konsultantsku podršku u izradi digitalne marketing strategije vršit će se na bazi kriterija uspostavljenih od strane VTK/ STK BiH, uz podršku eksperta bh. dijaspore i D4D projekta.

Glavni zadaci konsultanta iz bh. dijaspore:
1.Pripremiti i održati online trening (webinar) na temu digitalne transformacije i njenih pozitivnih učinaka na resurse kompanija s fokusom na metaloprerađivačku industriju.
Također, ekspert će, na bazi odgovarajućeg upitnika za kompanije koje sudjeluju na webinaru, prikupiti dodatne informacije o stanju digitalne transformacije u kompanijama i potrebe za konsultantskom podrškom u izradi digitalne marketing strategije.
Planirani vremenski okvir za realizaciju ovih aktivnosti je do 12.11.2021. godine.

2.Direktna savjetodavna podrška i pripremljen plan uvođenja digitalnih procesa (e-marketing i e-prodaja) za 2 kompanije iz metaloprerađivačkog sektora.
Konsultant će u suradnji sa projektom odabrati kompanije koje će dobiti ovaj vid podrške, detaljno analizirati trenutno stanje digitalizacije marketing i prodajne funkcije u izabranim kompanijama, te pripremiti plan uvođenja i/ili poboljšanja digitalnih procesa marketinga i prodaje u firmi.
Planirani vremenski okvir za realizaciju ove aktivnosti je do 15.12.2021. godine.

Kvalifikacije konsultanta:
• Osoba je predstavnik bh. dijaspore
• Najmanje 7 godina radnog iskustva u oblasti digitalnih medija (digitalni marketing, digitalna prodaja i sl.)
• Relevantno iskustvo u pripremi i realizaciji planova digitalne transformacije kompanija
• Poznavanje metaloprerađivačke industrije, po mogućnosti radno iskustvo sa kompanijama iz ovog sektora
• Iskustvo u vođenju treninga.

Način apliciranja
Zainteresirani kandidati dostavljaju prijavu putem e-maila na adresu lejla.mededovic@komorabih.ba sa naznakom „Za javni poziv –DigiTools“, najkasnije do 27.10.2021. godine.
Uz prijavu je potrebno dostaviti CV i finansijsku ponudu za konsultantske usluge kako je navedeno gore u tekstu.

 

Izvor:  https://komorabih.ba/

Back To Top
X