kalendar

Nothing from January 19, 2021 to February 19, 2021.

skip to Main Content

PODSTAKNIMO MOGUĆNOSTI ZAPOŠLJAVANJA OSOBA SA INVALIDITETOM SA PODRUČJA ZENICE

PODSTAKNIMO MOGUĆNOSTI ZAPOŠLJAVANJA OSOBA SA INVALIDITETOM SA PODRUČJA ZENICE

UG Nešto Više u saradnji Razvojnom Agencijom Žepče i projektom Market Makers sprovodi istraživanje koje će ispitati karijerne afinitete osoba sa invaliditetom i potencijalnih poslodavaca. Rezultati upitnika će se koristiti za organizovanje pilot obuka za osobe sa invaliditetom u cilju povećanja njihovih mogućnosti za zapošljavanje.

Ovim putem pozivamo osobe sa invaliditetom sa područja grada Zenica da odvoje 10 minuta vremena i da popune upitnik koji mogu pronaći na ovom linku:

UPITNIK: https://s.surveyplanet.com/s9vBgMgw

Upitnik se može popuniti na mobilnom telefonu, tabletu ili kompjuteru.

Molimo vas da ovaj poziv proslijedite svim osobama sa invaliditetom koje su zainteresovane za traženje posla u budućnosti i da nam na taj način pomognete da zajednički definišemo teme za obuke za koje ima najviše zaniteresovanih kandidata

Facebook stranica Udruženja: https://www.facebook.com/nestovise/posts/3216831811678708
Poziv se nalazi i na web stranici UGNV: https://nestovise.org/2020/01/28/podstaknimo-mogucnosti-zaposljavanja-osoba-sa-invaliditetom-sa-podrucja-zenice/

Back To Top
X