kalendar

December 7, 2023
  • SEMINAR: GS1 U SLUŽBI DIGITALIZACIJE

skip to Main Content

Javni poziv poslovnim bankama za plasman kreditne linije uz subvencionisanje dijela kamatne stope za privredne subjekte koji posluju na području Grada Zenica

Na osnovu člana 15. stav 1) tačka 2. Zakona o principima lokalne samouprave u Federaciji Bosne I
Hercegovine (“Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine” br. 49/06 i 51/09), člana 34. Statuta Grada
Zenica (“Službene novine Grada Zenica broj 5/15) i Zakona o poticaju razvoja male privrede (Službene
novine Federacije Bosne i Hercegovine br. 19/06, 25/09), na prijedlog Službe za privredu i upravljanje
razvojem, Gradonačelnik objavljuje:

J A V N I   P O Z I V

poslovnim bankama za plasman kreditne linije uz subvencionisanje dijela kamatne
stope za privredne subjekte koji posluju na području grada Zenice
Grad Zenica poziva poslovne banke da dostave ponudu za pružanje bankarske usluge: “Plasman kreditne
linije uz subvencionisanje dijela kamatne stope privrednim subjektima sa područja grada Zenice iz
budžetskih sredstava Grada Zenice za 2021. godinu”.
U budžetu Grada Zenica za 2021. godinu, pri Službi za privredu i upravljanje razvojem, za provođenje ove
kreditne linije, subvencioniranje 3% kamatne stope, su osigurana sredstva u iznosu 100.000,oo KM.

Prilikom odabira banke posebno će se vrednovati:
a) Visina finansijskih sredstava za kreditnu liniju,
b) Visina prosječne ponuđene kamatne stope,
c) Visina troškova obrade kredita

 

Poziv preuzmite OVDJE

 

Izvor: https://www.zenica.ba/

 

 

Back To Top
X