kalendar

May 12, 2021
 • II ciklus edukacije u okviru projekta Digital Design & Manufacturing

May 14, 2021
 • II ciklus edukacije u okviru projekta Digital Design & Manufacturing

May 15, 2021
 • Uvod u UX/UI dizajn - Zenica

May 16, 2021
 • Uvod u UX/UI dizajn - Zenica

May 17, 2021
 • II ciklus edukacije u okviru projekta Digital Design & Manufacturing

 • Professional Software Testing - Zenica

May 18, 2021
 • Professional Software Testing - Zenica

May 19, 2021
 • II ciklus edukacije u okviru projekta Digital Design & Manufacturing

 • Professional Software Testing - Zenica

May 20, 2021
 • Professional Software Testing - Zenica

May 21, 2021
 • II ciklus edukacije u okviru projekta Digital Design & Manufacturing

 • Professional Software Testing - Zenica

May 22, 2021
 • Adobe Premiere - Video Editing Like a Pro - Zenica

 • Professional Software Testing - Zenica

 • Uvod u UX/UI dizajn - Zenica

May 23, 2021
 • Adobe Premiere - Video Editing Like a Pro - Zenica

 • Professional Software Testing - Zenica

 • Uvod u UX/UI dizajn - Zenica

May 24, 2021
 • II ciklus edukacije u okviru projekta Digital Design & Manufacturing

May 26, 2021
 • II ciklus edukacije u okviru projekta Digital Design & Manufacturing

May 28, 2021
 • II ciklus edukacije u okviru projekta Digital Design & Manufacturing

May 29, 2021
 • Adobe Premiere - Video Editing Like a Pro - Zenica

 • Uvod u UX/UI dizajn - Zenica

May 30, 2021
 • Adobe Premiere - Video Editing Like a Pro - Zenica

 • Uvod u UX/UI dizajn - Zenica

May 31, 2021
 • II ciklus edukacije u okviru projekta Digital Design & Manufacturing

June 2, 2021
 • II ciklus edukacije u okviru projekta Digital Design & Manufacturing

June 4, 2021
 • II ciklus edukacije u okviru projekta Digital Design & Manufacturing

June 7, 2021
 • II ciklus edukacije u okviru projekta Digital Design & Manufacturing

June 9, 2021
 • II ciklus edukacije u okviru projekta Digital Design & Manufacturing

skip to Main Content

Javni poziv poslovnim bankama za plasman kreditne linije uz subvencionisanje dijela kamatne stope za privredne subjekte koji posluju na području Grada Zenica

Na osnovu člana 15. stav 1) tačka 2. Zakona o principima lokalne samouprave u Federaciji Bosne I
Hercegovine (“Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine” br. 49/06 i 51/09), člana 34. Statuta Grada
Zenica (“Službene novine Grada Zenica broj 5/15) i Zakona o poticaju razvoja male privrede (Službene
novine Federacije Bosne i Hercegovine br. 19/06, 25/09), na prijedlog Službe za privredu i upravljanje
razvojem, Gradonačelnik objavljuje:

J A V N I   P O Z I V

poslovnim bankama za plasman kreditne linije uz subvencionisanje dijela kamatne
stope za privredne subjekte koji posluju na području grada Zenice
Grad Zenica poziva poslovne banke da dostave ponudu za pružanje bankarske usluge: “Plasman kreditne
linije uz subvencionisanje dijela kamatne stope privrednim subjektima sa područja grada Zenice iz
budžetskih sredstava Grada Zenice za 2021. godinu”.
U budžetu Grada Zenica za 2021. godinu, pri Službi za privredu i upravljanje razvojem, za provođenje ove
kreditne linije, subvencioniranje 3% kamatne stope, su osigurana sredstva u iznosu 100.000,oo KM.

Prilikom odabira banke posebno će se vrednovati:
a) Visina finansijskih sredstava za kreditnu liniju,
b) Visina prosječne ponuđene kamatne stope,
c) Visina troškova obrade kredita

 

Poziv preuzmite OVDJE

 

Izvor: https://www.zenica.ba/

 

 

Back To Top
X