kalendar

April 18, 2024
  • Edukacija za privrednike: "Pisanje i izrada projektnih prijedloga" - Udruženje poslodavaca Zenica

April 23, 2024
  • Edukacija za privrednike: "Digitalni marketing" - Udruženje poslodavaca Zenica

skip to Main Content

Inovacije u marketingu, partnerstvima i kapacitetima usmjerene na održivost u sektoru turizma

Dostupan je prevod Javnog poziva br. 1 za dodjelu grantova u turizmu na BHS jeziku. ⠀

Preuzmite ga klikom na link na USAID turizam profilu i zatim na objavu ili dugme “grantovi u turizmu” ⠀

Pogledajte snimak info sesije o kriterijima i proceduri za dodjelu grantova u oblasti turizma na našem YouTube kanalu USAID Turizam⠀

Kompletan poziv nađite ovdje

 

Izvor: https://www.mreza-mira.net/

Back To Top
X