kalendar

May 12, 2021
 • II ciklus edukacije u okviru projekta Digital Design & Manufacturing

May 14, 2021
 • II ciklus edukacije u okviru projekta Digital Design & Manufacturing

May 15, 2021
 • Uvod u UX/UI dizajn - Zenica

May 16, 2021
 • Uvod u UX/UI dizajn - Zenica

May 17, 2021
 • II ciklus edukacije u okviru projekta Digital Design & Manufacturing

 • Professional Software Testing - Zenica

May 18, 2021
 • Professional Software Testing - Zenica

May 19, 2021
 • II ciklus edukacije u okviru projekta Digital Design & Manufacturing

 • Professional Software Testing - Zenica

May 20, 2021
 • Professional Software Testing - Zenica

May 21, 2021
 • II ciklus edukacije u okviru projekta Digital Design & Manufacturing

 • Professional Software Testing - Zenica

May 22, 2021
 • Adobe Premiere - Video Editing Like a Pro - Zenica

 • Professional Software Testing - Zenica

 • Uvod u UX/UI dizajn - Zenica

May 23, 2021
 • Adobe Premiere - Video Editing Like a Pro - Zenica

 • Professional Software Testing - Zenica

 • Uvod u UX/UI dizajn - Zenica

May 24, 2021
 • II ciklus edukacije u okviru projekta Digital Design & Manufacturing

May 26, 2021
 • II ciklus edukacije u okviru projekta Digital Design & Manufacturing

May 28, 2021
 • II ciklus edukacije u okviru projekta Digital Design & Manufacturing

May 29, 2021
 • Adobe Premiere - Video Editing Like a Pro - Zenica

 • Uvod u UX/UI dizajn - Zenica

May 30, 2021
 • Adobe Premiere - Video Editing Like a Pro - Zenica

 • Uvod u UX/UI dizajn - Zenica

May 31, 2021
 • II ciklus edukacije u okviru projekta Digital Design & Manufacturing

June 2, 2021
 • II ciklus edukacije u okviru projekta Digital Design & Manufacturing

June 4, 2021
 • II ciklus edukacije u okviru projekta Digital Design & Manufacturing

June 7, 2021
 • II ciklus edukacije u okviru projekta Digital Design & Manufacturing

June 9, 2021
 • II ciklus edukacije u okviru projekta Digital Design & Manufacturing

skip to Main Content

Bosna i Hercegovina: Poziv za učešće na tenderu – pružanje usluga vezanih za nasumični odabir građana za učešće u deliberativnom procesu, reklamiranje te prikupljanje podataka u procesu odabira teme deliberacije

Kongres lokalnih i regionalnih vlasti Savjeta Evrope sprovodi projekat “Razvoj demokratskog učešća u Gradu Mostaru” a u sklopu Akcionog plana Savjeta Evrope za Bosnu i Hercegovinu za period od 2018. do 2021. godine.

U tom kontekstu, traži se lokalni pružalac usluga vezanih za nasumični odabir građana za učešće u deliberativnom procesu, te reklamiranje i te prikupljanje podataka u procesu odabira teme deliberacije.

Očekivani početak angažmana je 5. april 2021. godine. Rok za slanje prijava je 25. mart 2021. godine.

TENDERSKA DOKUMENTACIJA

Zainteresovani pojedinci i firme se pozivaju da pogledaju Tender File, Act of Engagement i Annex I koji sadrže puni opis uslova angažmana i opseg aktivnosti.

Tenderska dokumentacija je dostupna na sljedećem linku: https://mycloud.coe.int/s/imKGXZd6b83a5wW

Ovaj poziv za učešće na tenderu je objavljen u sklopu projekta „Razvoj demokratskog učešća u Gradu Mostaru“ koji sprovodi Kongres lokalnih i regionalnih vlasti Savjeta Evrope a u sklopu Akcionog plana Savjeta Evrope za Bosnu i Hercegovinu za period od 2018. do 2021. godine. Projekat ima za cilj da kreira mogućnost za građane da učestvuju u procesu deliberacije i u procesu donošenja odluka na lokalnom nivou, i na taj način izgrade povjerenje prema javnim vlastima.

 

Izvor: https://www.mreza-mira.net/

Back To Top
X