kalendar

April 23, 2024
  • Edukacija za privrednike: "Digitalni marketing" - Udruženje poslodavaca Zenica

skip to Main Content

ZEDA PROVODI AKTIVNOSTI NA PRIPREMI EDUKACIJA U OKVIRU DIGITAL DESIGN AND MANUFACTURING PROJEKTA

Agencija ZEDA je 15. oktobra 2020. godine zvanično počela implemetaciju projekta Digital Design and Manufacturing – DDM koji finansira USAID WHAM.
Budžet Digital Design and Manufacturing iznosi 35.032,92 KM, a cilj je unaprijediti konkurentnost kompanija kroz programe edukcija za korištenje specijaliziranih digitalnih programa, te ponuditi studetima i nezaposlenima mogućnost sitacanja novih kvalifikacija kako bi bili konkurentniji na tržištu rada i lakše osigurali radno mjesto.
Kao jedna od aktivnosti koje se moraju provesti prije nego počne realizacija edukacija u programskim jezicima za 2D i 3D modeliranje AutoCad i Fusion 360 jeste prikupljanje informacija od preduzeća partnera u Projektu u kojima će se provoditi praktični dio obuke (RM-LH d.o.o., Domus Arredi d.o.o., Braća Karić d.o.o, Fematall d.o.o. i Glovis d.o.o.) o usklađivanju teorijskog dijela edukacije sa programskim jezicima na CNC mašinama kojim ova preduzeća raspolažu, a u cilju provođenja što uspješnije praktične obuke.
Prošle sedmice su predstavnici Agencije ZEDA zajedno sa predavačem na budućim edukacijama, posjetili preduzeća i dobili potrebne informacije o modelima mašina s kojima raspolažu, te je počela priprema materijala za edukacije koje će početi sljedeći mjesec. ZEDA će uskoro objaviti poziv za učešće na ovim edukacijama o čemu ćete biti informisani putem www.zeda.ba, Facebook stranice ZEDA https://www.facebook.com/zeda.zenica kao i putem medija.
Napominjemo, projekat DDM predviđa edukaciju minimalno 40 polaznika u dva ciklusa obuka, koji uključuje rad u programima AutoCad i Fusion 360, te praktični rad u zeničkim preduzećima koja su dio DDM projekta.

Više informacija o Digital Design and Manufacturing – DDM saznajte na linku https://zeda.ba/novi-projekat-agencije-zeda-digital-design-and-manufacturing-ddm/

Back To Top
X