kalendar

Uskoro nas očekuju novi događaji

skip to Main Content

NOVI PROJEKAT AGENCIJE ZEDA – Digital Design and Manufacturing – DDM

Dana 15. oktobra 2020. godine Agencija ZEDA je potpisala Ugovor i zvanično počela implemetaciju projekta Digital Design and Manufacturing – DDM koji finansira USAID WHAM.
Projekat je počeo 15. oktobra 2020. godine, a planirano je da se realizacija završi 15. jula 2021. godine.
Budžet Digital Design and Manufacturing iznosi 35.032,92 KM, a cilj je unaprijediti konkurentnost kompanija kroz programe edukcije za korištenje specijaliziranih digitalnih programa, te ponuditi studetima i nezaposlenima mogućnost sitacanja novih kvalifikacija kako bi bili konkurentniji na tržištu rada i lakše osigurali radno mjesto.
Nakon što je ZEDA analizirala potrebe MSP-a u Zenici putem ankete i kroz intervjue s poduzetnicima, zaključeno je da je najčešći problem za poduzetnike nedostatak kvalifikovane radne snage u području specijaliziranih računarskih programa koji se koriste u tim kompanijama, posebno programa koji se odnose na CAD/CAM inženjere, CNC programiranje, CNC operatere i digitalni marketing.
Tokom projekta će se provesti obuka za korištenje – AutoCAD/FUSION 360 (u dva ciklusa) koju će izvoditi licencirani instruktori. U okviru ovog Projekta, planirana je i praktična obuka koja će biti organizovana u kompanijama koje su izrazile interes za učešće u Projektu. Također, provest će se testiranje kandidata i dodjelit će se certifikati nakon čega će se 5 kandidata zaposliti u kompanijama koje su izraze interes za učešće u projektu.

Rezultati projekta će biti:
Završena dva ciklusa obuke za inženjere/profesionalce AutoCAD/FUSION 360
Najmanje 40 osoba obučeno za AutoCAD/FUSION 360
Obučeno 20 već zaposlenih ljudi
Obučeno 20 nezaposlenih (diplomirani studenti i apsolventi sa tehničkih fakulteta u Zenici)
Do kraja projekta zaposleno najviše 5 ljudi
Najmanje 10 MSP kompanija iz sektora prerade drveta i metala će nadograditi svoje digitalne vještine

Back To Top
X