kalendar

Uskoro nas očekuju novi događaji

skip to Main Content

USPJEŠNO ODRŽANA TREĆA RADIONICA TRANSNACIONALNOG PROJEKTA AGORA na temu “RAZVOJ STRATEGIJA”

Jučer, 19. maja 2022. godine, održana je treća radionica u sklopu projekta AGORA –  „Razvoj strategija“ koja je i posljednja ovog tipa u okviru projekta AGORA.

U periodu od 11:00 do 13:30 sati, učesnici su razgovarali o Razvoju strategija za ponovno stavljanje u funkciju tri objekta koja se dugi niz godina ne koriste, a  koji se žele revitalizirati u budućnosti. Odabir objekata je izvršen tokom procesa konsultacija sa predstavnicima univerziteta, privatnog sektora, nevladinog sektora i javnog sektora kako je i predviđeno quadriple helix modelom.

Radionica je održana u prostorijama šahovskog kluba „Čelik“, a učesnici su kroz kviz, prezentacije, rad u grupama, te kroz diskusije i zaključke, došli do prijedloga za promjenu namjene i buduću revitalizaciju – obdaništa „Kanarinac“, industrijskog objekta „Papirna“ i Hotela „Rudar“.

Sljedeća aktivnost na projektu podrazumijeva organizaciju sastanka fokus grupa koja će potvrditi zaključke sa radionica, te  dati posljednje inpute potrebne za izradu dokumenta „Agenda za urbanu regeneraciju“ što je jedan od izlaznih rezultata projekta.

Napominjemo – AGORA je projekat koji se provodi i finansira u sklopu EU INTERREG Dunavskog transnacionalnog programa. Konzorcij projekta okuplja 28 partnera iz 14 zemalja, od čega 10 gradova. Grad Zenica ima status partnera, a Zenička razvojna agencija ZEDA status pridruženog partnera.

Više informacija o AGORA projektu možete pročitati na linku https://www.zenica.ba/centar-za-investitore/aktuelni-projekti/agora/

Back To Top
X