kalendar

June 3, 2020
 • Python workshop :: ZeForge Academy

 • Linux workshop :: ZeForge Academy

June 8, 2020
 • Python workshop :: ZeForge Academy

 • Linux workshop :: ZeForge Academy

June 10, 2020
 • Python workshop :: ZeForge Academy

 • Linux workshop :: ZeForge Academy

June 15, 2020
 • Python workshop :: ZeForge Academy

 • Linux workshop :: ZeForge Academy

June 17, 2020
 • Python workshop :: ZeForge Academy

 • Linux workshop :: ZeForge Academy

June 22, 2020
 • Python workshop :: ZeForge Academy

 • Linux workshop :: ZeForge Academy

June 24, 2020
 • Python workshop :: ZeForge Academy

 • Linux workshop :: ZeForge Academy

June 29, 2020
 • Python workshop :: ZeForge Academy

 • Linux workshop :: ZeForge Academy

skip to Main Content

UPITNIK U CILJU POBOLJŠANJA PRUŽANJA PODRŠKE MSP U BIH

UPITNIK U CILJU POBOLJŠANJA PRUŽANJA PODRŠKE MSP U BIH

 

Ovim upitnikom MSP-a iz Bosne i Hercegovine može prijaviti prepreke s kojima se susreću, a u vezi sa evropskim zakonima ili politikama, npr. prilikom izvoza proizvoda/usluga na tržište EU ili prilikom uvoza proizvoda/usluga iz EU u Bosnu i Hercegovinu. Evropska komisija će koristiti ove podatke u svrhu kreiranja politika EU.

UPITNIK PREUZMITE OVDJE

Popunjene upitike dostavite na alma@zeda.ba

Back To Top
X