kalendar

Uskoro nas očekuju novi događaji

skip to Main Content

SpinIT, Projekat za razvoj naprednih vještina u Dunavskom regionu kojim upravlja Agencija ZEDA

U Dunavskom regionu, poznatom po značajnim razlikama u tehnološkom razvoju i inovacijskim sposobnostima, razvija se pionirski projekt pod nazivom SpinIT(Boosting Smart Specialization and Encouraging Spin-offs in IT across Danube Region). Vođen od strane Agencije ZEDA, ovaj projekt predstavlja sveobuhvatan odgovor na regionalne nejednakosti, posebno naglašene u istočnoj i jugoistočnoj Evropi, kroz ojačavanje lokalnih inovacijskih ekosistema kao i poboljšanje njihovih kapaciteta za napredak.

SpinIT ima za cilj maksimalno iskoristiti transnacionalna znanja kroz usklađivanje sa S3 strategijom (strategija pametne specijalizacije) i razvoj vještina koje nisu samo inovativne, već i inkluzivne i održive. Projekt koristi “quadruple helix” pristup, spajajući znanja akademske zajednice, malih i srednjih preduzeća, vlasti različitih nivoa i nevladinog sektora u planiranju i provođenju pilot projekata. Ovaj pristup omogućava sveobuhvatnu perspektivu u rješavanju izazova i stvaranju novih mogućnosti unutar IT sektora, industrije 4.0 i međusektorske saradnje.

Projekt traje 30 mjeseci i počeo je 1. januara 2024. godine, čime je Agencija ZEDA postala jedna od prvih bh. organizacija koja je kao vodeći partner uključena u prestižni Interreg Danube program.

Konzorcij projekta uključuje partnere iz Bosne i Hercegovine, Češke, Mađarske, Hrvatske, Srbije, Crne Gore, Bugarske, Slovenije i Rumunije, sa ukupnom vrijednošću projekta od 2.419.000 EUR, raspoređenih između 16 finansijskih partnera podijeljenih u dvije grupe – naučni i teritorijalni partneri.

SpinIT teži ostvarivanju sljedećih ciljeva:

  • Prekogranična saradnja: Ohrabruje saradnju među 29 organizacija (16 finansijskih i 13 pridruženih), promovirajući razmjenu znanja, benchmarking i izgradnju kapaciteta.
  • Lokalni akcijski planovi za digitalizaciju: Razvijeni kroz analizu interesnih grupa i učešća tih grupa u radionicama, ti planovi će podržavati sveobuhvatne lokalne inovacijske strategije.
  • Pilot projekti: Fokusirani na IT sektor i S3, ovi projekti obuhvataju razvoj i implementaciju inicijativa za poticanje IT-a, industrije 4.0 i međusektorske saradnje u 10 odabranih lokacija unutar 9 zemalja regije.
  • Validacija pilot projekata: Uključuje repliciranje uspješnih projekata na različitim lokacijama, ocjenjivanje njihove učinkovitosti i identificiranje najboljih praksi.
  • Transnacionalni fokus i specijalizacija: Djelujući na 10 lokacija u 9 zemalja, projekt se fokusira na specifične niše u manje razvijenim lokalitetima kako bi se smanjio jaz u odnosu na vodeće svjetske prakse.

Mirza Sikirić, koordinator konzorcija iz ZEDA-e, naglašava: “SpinIT nije samo tehnološki projekt; to je inicijativa posvećena zajedničkom rastu i razmjeni znanja. Naš cilj je prevazići jaz ne samo u tehnološkom razvoju, već i u znanju i mogućnostima.”

Senad Pašalić, direktor Agencije ZEDA, dodaje: “SpinIT ne samo da unapređuje tehnologiju, već gradi mostove među različitim regijama i kulturama, potičući atmosferu u kojoj inovacije cvjetaju i zajednice zajedno jačaju.”

SpinIT se pozicionira kao ključna inicijativa u Dunavskom regionu, sa planom da transformira inovacijski izgled regiona. Sa fokusom na razvoj vještina, sektorski napredak i prekograničnu saradnju, ovaj projekt ne samo da rješava trenutne izazove, već i kreira put za budućnost u kojoj tehnologija i saradnja vode održivom razvoju.

Back To Top
X