kalendar

Uskoro nas očekuju novi događaji

skip to Main Content

Projekat podrške nezaposlenim osobama kroz usluge privatnih agencija za zapošljavanje – Poziv nezaposlenim mladim osobama i ženama

Pozivamo nezaposlene osobe, koje su prijavljene na biroima za zapošljavanje u Bosni i Herecgovini da se prijave za podršku privatne agencije za zapošljavanje Kolektiv (MojPosao.ba) u okviru projekta Svjetske banke uz podršku Ambasade Švedske.Kakvu vrstu podrške mogu očekivati nezaposlene osobe:

  • Pomoć u traženju posla, uključujući savjetovanje i spajanje sa poslodavcem sa ciljem zapošljavanja
  • Edukaciju za traženje posla uključujući pripremu biografije i pripremu za intervju za posao; „soft“ vještine kao što su komunikacijske vještine, timski rad; upoznavanje sa pravima i odgovornosti radnika itd.
  • Obuku za ponuđeni posao

U skladu sa ciljnim grupama projekta definisanim sporazumom sa Svjetskom bankom, podrškom projekta bit će obuhvaćene osobe koje ispunjavaju sljedeće uslove:

  • da su prijavljeni na birou za zapošljavanje u Bosni i Hercegovini (Federacija BiH, Republika Srpska, Brčko Distrikt)
  • da su dugoročno nezaposleni (12 mjeseci i duže) mladi od 18 do 35 godina, bez univerzitetskog obrazovanja ili
  • mladi od 18 do 35 godina koji su ostali bez posla tokom pandemije COVID-19, svih nivoa obrazovanja.

Žene se mogu prijaviti za  podršku projekta bez obzira na dob, ukoliko ispunjavaju ostale uslove.Osobe koje su ostale bez posla tokom pandemije virusa COVID-19 mogu se prijaviti za podršku projekta bez obzira na nivo obrazovanja.(Bez univerzitetskog obrazovanja znači da osobe imaju završenu najviše srednju školu ili postsekundarno obrazovanje što uključuje i majstorske ispite)Ovaj poziv ostaje otvoren do 15.11.2021.
Poziv može biti produžen ili ponovljen ukoliko se ukaže potreba u skladu sa projektom.

Vaše lične podatke koje podijelite sa nama prilikom popunjavanja prijave za projekat, a u svrhu učešća u projektu, pohranjujemo u bazu MojPosao.ba i koristimo ih u svrhu definisanu projektom što znači da ih možemo dijeliti sa svim zainteresovanim stranama koje su uključene u projekat (službe za zapošljavanje, potencijalni poslodavci, partneri i saradnici Kolektiva na provođenju projektnih aktivnosti te obrazovne i/ili druge ustanove/organizacije koje pružaju usluge obuke/edukacije).

O agenciji za posredovanje pri zapošljavanju Kolektiv (MojPosao.ba)
Kolektiv (MojPosao.ba) je rješenjem Federalnog ministarstva rada i socijalne politike od 30.06.2009. dobila dozvolu za obavljanje djelatnosti posredovanja u zapošljavanju. Dozvola je obnovljena 2018. godine te smo upisani u registar privatnih agencija za posredovanje u zapošljavanje pri Federalnom ministarstvu rada i socijalne politike. Dozvola uključuje:

  • Posredovanje u zapošljavanju
  • Savjetovanje i informiranje nezaposlenih osoba i poslodavaca o mogućnostima zapošljavanja
  • Organiziranje osposobljavanja i obrazovanja nezaposlenih osoba
  • Profesionalno usmjeravanje, informiranje i savjetovanje stručnih kadrova i razvoj metoda za profesionalno usmjeravanje.

Rješenjem Općinskog suda u Sarajevu, u sudskom registru Kolektivu upisana je djelatnost agencija za zapošljavanje.
Kompletno poslovanje usklađeno je sa Zakonom o zaštiti ličnih podataka i Evropskom uredbom o zaštiti ličnih podataka (GDPR) te su baze ličnih podataka upisane u glavni registar Agencije za zašitu ličnih podataka Bosne i Hercegovine.

Napomene: Podrška može uključivati sve ili samo neke od navedenih mjera,  u zavisnosti od potreba nezaposlenih osoba i kapaciteta projekta.U slučaju velikog broja prijava, podrškom ne mogu biti obuhvaćene sve osobe koje se prijave na osnovu ovog javnog poziva s obzirom na ograničene kapacitete projekta. U tom slučaju, izbor korisnika projekta izvršit će se slučajnim odabirom.Vašu prijavu na javni poziv popunite klikom na link „Prijavi se ovdje“Ukoliko Vam je potrebna pomoć prilikom prijave ili imate pitanje u vezi sa projektom možete nas kontaktirati putem e-maila: podrskawb@kolektiv.ba

Lokacija: BiH

Broj izvršilaca: 1

Datum objave: 01.10.2021.

Trajanje oglasa: 45 dana (ističe 14.11.2021.)

 

Izvor:https://www.mreza-mira.net/

Back To Top
X