kalendar

Uskoro nas očekuju novi događaji

skip to Main Content

PRIJAVA ZA MLADE: PREPOZNAJ I PRATI ONLINE PRIJETNJE U DRUŠTVENIM MEDIJIMA

Pozivamo mlade (18-24) iz BiH da se prijave za edukaciju o monitoringu društvenih medija u okviru projekta “Jačanje civilnog društva u Bosni i Hercegovini da prepozna i prati online prijetnje na društvenim medijima“.
U okviru edukacije, planiran je četverodnevni online trening na kojem će se mladi upoznati sa monitoringom društvenih medija, trendovima nasilnog ekstremizma na društvenim mrežama i načinima prepoznavanja online prijetnji koje vode ka nasilnom ekstremizmu. Nakon treninga mladi će imati priliku da svoje vještine usavrše kroz praćenje, analizu sadržaja i izvještavanje uz nadzor mentora. Involviranost mladih kao najaktivnijih korisnika društvenih medija od velike je važnosti za sprječavanje širenja ekstremizma online.

Nakon edukacije svi učesnici će dobiti certifikate, promotivni materijal i nagrade za prvo mjesto u svakoj grupi (4 grupe iz 4 grada), odnosno učesnika/cu koji najbolje obave zadatak u grupi.

Kriteriji za prijavu:
Dob: 18 – 24 godine
Poznavanje društvenih mreža
Zainteresiranost za tematiku
Status – zaposlen/a, nezaposlen/a, student/ica

Prijava treba da sadrži:
Ime i prezime, datum i grad rođenja, adresu i grad stanovanja, status, kratku biografiju
Broj mobitela
Prijave se mogu dostaviti na e mail adresu info@jabiheu.ba ili poštom na Udruženje „Ja bih u EU“, Ćumurija 2, 71 000 Sarajevo do petka, 11. septembra 2020. godine

Agenda

Back To Top
X