kalendar

Uskoro nas očekuju novi događaji

skip to Main Content

PRELIMINARNA LISTA o izboru kandidata prijavljenih na Javni poziv za učešće na obukama i dodjeli sredstava u okviru Projekta „iSKOraK – Partnerstvo za nova radna mjesta“ za 2022. godinu

Na osnovu člana 34. tačka 6. i člana 117. Statuta grada Zenica (˝Službene novine Grada Zenica˝, broj 5/15), a na prijedlog Komisije za odabir kandidata za učešće na obukama i dodjeli sredstava u okviru Projekta „iSKOraK – Partnerstvo za nova radna mjesta“ za 2022. godinu, donosi se:
PRELIMINARNA LISTA
o izboru kandidata prijavljenih na Javni poziv za učešće na obukama i dodjeli sredstava u okviru Projekta „iSKOraK – Partnerstvo za nova radna mjesta“ za 2022. godinu

Preliminarna lista

Back To Top
X