kalendar

April 18, 2024
  • Edukacija za privrednike: "Pisanje i izrada projektnih prijedloga" - Udruženje poslodavaca Zenica

April 23, 2024
  • Edukacija za privrednike: "Digitalni marketing" - Udruženje poslodavaca Zenica

skip to Main Content

PREDSTAVNICI AGENCIJE ZEDA NA KONFERENCIJI O SIGURNOSTI DJEČIJIH IGRALIŠTA U BIH

Jučer, 03. novembra 2021. godine, u Zenici je održana Konferencija o sigurnosti dječijih igrališta koju je organizovalo preduzeće Glovis d.o.o. Zenica koje je poznato po proizvodnji mobilijara za dječija igrališta.

Ova konferencija imala je za cilj promovisati važnost ispitivanja i održavanja dječijih igrališta i na njoj je predstavljena platforma koja korisnicima pruža mogućnost organizovanog praćenja, održavanja, rekonstrukcije i planske izgradnje dječijih igrališta. Platforma je rezultat projekta finansiranog od strane Evropske unije i Savezne Republike Njemačke, a kroz projekat su uvedeni i novi proizvodni procesi i digitalizacija poslovanja u kompaniji Glovis d.o.o. što je poboljšalo produktivnost i konkurentnost ove kompanije.

Kada je riječ o sigurnosti dječijih igrališta, važno je napomenuti da su uloge podijeljene, od proizvođača, preko naručioca (vlasnika), pa do onoga ko igrališta održava ali i krajnjih korisnika (djece).

Od 2014. godine, Laboratorija za ispitivanje sigurnosti proizvoda LIND, kojom upravlja Agencija ZEDA, proširila je područje akreditacije i na ispitivanje sigurnosti opreme za dječija igrališta.

Na ovoj Konferenciji se govorilo i o projektovanju, te izgradnji sigurnog igrališta, sistemu upravljanja sigurnosti dječjih igrališta u gradovima, te ispitivanju sigurnosti proizvoda prema važećim standardima od strane akreditovane Laboratorije LIND.

Prisutni su imali priliku vidjeti demonstraciju ispitivanja opreme za dječija igrališta od strane uposlenika Agencije ZEDA (Laboratorija LIND), te da se upoznaju sa najčešće utvrđenim neusklađenostima opreme za dječija igrališta i površine potrebne za opremu.

 

EU4Business je projekat Evropske unije, koji s ciljem jačanja ekonomije BiH podstiče razvoj ciljanih sektora. Projekat je vrijedan 16,1 miliona eura, a zajednički ga finansiraju Evropska unija (15 miliona eura) i Savezna Republika Njemačka (1,1 miliona eura). Zajedno ga provode GIZ, ILO i UNDP, od aprila 2018. godine do marta 2022. godine. EU4Business je dio Programa lokalne samouprave i ekonomskog razvoja u BiH koji podržava Vlada SR Njemačke. Za više informacija, posjetite www.eu4business.ba

 

Back To Top
X