kalendar

November 22, 2019
 • CNC edukacija

November 23, 2019
 • CNC edukacija

November 25, 2019
 • CNC edukacija

 • ZeForge Academy - Početni modul

November 26, 2019
 • CNC edukacija

 • Prezentacija FoundryBiH

November 27, 2019
 • CNC edukacija

 • Budi kreativan i ti

 • ZeForge Academy - Početni modul

November 28, 2019
 • CNC edukacija

 • In-house trening

November 29, 2019
 • CNC edukacija

November 30, 2019
 • CNC edukacija

December 2, 2019
 • CNC edukacija

 • ZeForge Academy - Početni modul

December 3, 2019
 • CNC edukacija

December 4, 2019
 • CNC edukacija

 • ZeForge Academy - Početni modul

December 5, 2019
 • Web sigurnost sa Imtecom

 • CNC edukacija

December 6, 2019
 • CNC edukacija

December 7, 2019
 • CNC edukacija

December 9, 2019
 • ZeForge Academy - Početni modul

December 10, 2019
 • Takmičenje u programiranju uz upotrebu micro:bit računara u sklopu British Council programa Škole za 21. Vijek.

December 11, 2019
 • ZeForge Academy - Početni modul

December 12, 2019
 • Hackathon Druga gimnazija

December 13, 2019
 • Hackathon Druga gimnazija

December 16, 2019
 • ZeForge Academy - Početni modul

December 18, 2019
 • ZeForge Academy - Početni modul

skip to Main Content

Poziv za učešće na okruglom stolu “Digitalizacija i obrazovanje”

Poziv Za Učešće Na Okruglom Stolu “Digitalizacija I Obrazovanje”

Vanjskotrgovinska/Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovina organizira Okrugli stol na temu „Digitalizacija i obrazovanje“, koji će se održati u četvrtak, 05.09.2019. godine u prostorijama Komore, Branislava Đurđeva 10, Sarajevo sa početkom u 10:00 sati.

Prepoznajući značaj procesa digitalizacije, VTK/STK BiH putem IKT Asocijacije, nastoji približiti se modernim tokovima poslovanja i rada, te biti jedan od pokretača dijaloga između svih nosilaca ovog važnog društvenog procesa.

Cilj je, u skladu sa Digitalnom agendom EU, uspostavljanje otvorenog dijaloga i saradnje između predstavnika akademske zajednice, državnih institucija, nevladinih organizacija, te predstavnika i eksperta iz IKT sektora na realizaciji programa modernizacije obrazovanja na području IKT-a u Bosni i Hercegovini. Digitalizacija obrazovnog sistema podrazumijeva uvođenje digitalnih vještina uz algoritamsko razmišljanje i kodiranje, razvoj digitalnih vještina nastavnog kadra, pružanje pristupa obrazovnim resursima za digitalne vještine, razvijanje programa za kontinuirano profesionalno razvijanje predavača i angažman poslodavaca vezano za obrazovni sistem.

Zaključci okruglog stola terebaju da postave polazne osnove za zajedničku strategiju dogovorenih smjernica u procesu digitalne transformacije obrazovanja, jer IKT sektor ne može efikasno funkcionisati i biti pokretač konkurentnosti i produktivnosti BH privrede, ukoliko nema kvalifikovanih kadrova.

Pozivamo zainteresovane predstavnike akademske zajednice, državnih institucija, nevladinih organizacija, te predstavnike i eksperte iz IKT sektora da na okruglom stolu daju svoj doprinos razvoju IKT sektora u BiH.

Svoje prisustvo možete potvrditi najkasnije do 04.09.2019. godine putem mejla: smiljka.zuza@komorabih.ba ili telefona 033/ 566 172. Kontakt osoba je Smiljka Žuža.

 

Program okruglog stola „Digitalizacija i obrazovanje“

Back To Top
X