kalendar

Uskoro nas očekuju novi događaji

skip to Main Content

POZIV ORGANIZACIJAMA CIVILNOG DRUŠTVA za učešće na online događaju “Susret donatora i OCD-a”

Pozivamo vas da učestvujete na online događaju „Susret donatora i OCD-a“ 18.05.2021. u 14h

 

Događaj ima za cilj da pruži priliku donatorima da predstave trenutne projekte/programe na koje organizacije civilnog društva mogu aplicirati u narednom periodu, ali i predstavnicima organizacija civilnog društva da predstave svoj rad i aktivnosti donatorima i uspostave direktni kontakt sa njima.

U prilogu možete pronaći program događaja i donatore koji će ovom prilikom predstaviti svoje projekte/programe.

Potrebno je da prijavite predstavnika vaše organzacije koji bi prezentirao odabranom donatoru rad i aktivnosti vaše organizacije. U tu svrhu je potrebno pripremiti izlaganje ili prezentaciju do 5 minuta. Za vašu prezentaciju ili izlaganje biste dobili priliku u zasebnoj Zoom sobi da iznesete ciljanom donatoru.

 

Za prijavu učešća potrebno je da proslijedite:

  • Kontakt osobu predstavnika vaše organizacije i e-mail adresu
  • Naziv donatora kojem bi se predstavili.

1 – UNDP , ReLoad

2 – Fond zapadnog Balkana (WBF)

3 – Schüler Helfen Leben (Učenici pomažu život)

4 – Ambasada Švicarske, Projekt podrške civilnom društvu u BiH (u pripremi)

S obzirom na vremensko ograničenje događaja, a u cilju kvalitetnijeg predstavljanja i komunikacije sa donatorima broj predstavnika organizacija civilnog društva je ograničen na 10 po donatoru (ukupno 40).

 

Program događaja

Back To Top
X