kalendar

Uskoro nas očekuju novi događaji

skip to Main Content

Poziv na upis u kalendar lokalnih događaja i festivala u BiH

Vanjskotrgovinska/Spoljnotrgovinska komora BiH u saradnji sa USAID Turizam projektom, poziva sve organizacije koje su uključene u organizaciju događaja i festivala širom zemlje, a koji se organizuju u cilju predstavljanja i promocije poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda (kao i eventualno lokalne turističke ponude), da dostave tražene informacije putem online ankete (https://www.surveymonkey.com/r/FBBPD7R).

Svjesni smo da događaji i festivali ako su dobro planirani i organizovani mogu povećati atraktivnost destinacije te privući veći broj posjetilaca. Ovim putem želimo identifikovati sve događaje i festivale koji predstavljaju i promovišu hranu i bh. poljoprivredne i prehrambene proizvode u zemlji kako bi napravili kalendar i mapu događaja, koji će se u saradnji sa svim zainteresovanim stranama u turizmu koristiti za integraciju ovih događaja u turističku ponudu BiH. Kompletirana mapa i kalendar događaja bit će dostupni na web stranicama Komore i projekta USAID Turizam, što ćemo propratiti kroz kampanju i na našim društvenim mrežama.

Molimo Vas da tražene informacije popunite do 27. septembra kako bi VTK/STK BiH i USAID Turizam proširili i finalizirali popis postojećih događaja i festivala, te kreirali cjelogodišnji kalendar događaja u cilju integrisanja istih u turističku ponudu BiH i povezivanja sa ostalim turističkim proizvodima.
Mapiranje i kalendar planiranih događaja se odnosi na period od oktobra tekuće, 2021. do decembra naredne, 2022. godine.

Također, pozivaju se svi organizatori festivala u BiH i organizacije za rukovođenje destinacijom, da se prijave na obuku “Kreiranje atraktivnih festivala,” prvi program ovakve vrste u regiji, koji USAID organizuje u partnerstvu sa Smithsonian Centrom za folklor i kulturnu baštinu Smithsonian Folklife.
Više detalja i registracija na društvenoj mreži USAID Turizam projekta https://www.facebook.com/turizambih.ba

 

Izvor: https://komorabih.ba/

Back To Top
X