kalendar

Uskoro nas očekuju novi događaji

skip to Main Content

Preduzeća iz drvno-prerađivačkog sektora dobivaju priliku za optimizaciju proizvodnje i logistike te procjenu potreba za digitalizacijom

Sve češće preduzeća u drvno-prerađivačkom sektoru imaju potrebu za odgovarajućim edukacijama kako bi išli uz korak s razvojem tržišta, tehnologija i metoda. Za sva zainteresovana preduzeća iz ovog sektora u Hercegovini koja razmatraju organizaciju proizvodnje i analize procesa, transporta, materijala i radnika unutar iste, Drvni klaster Hercegovina, u saradnji s partnerima, INTERA Tehnološkim Parkom i Privrednom komorom FBiH te preduzećem Hera d.o.o. Mostar, organizuje 6-sedmičnu obuku “Optimizacija proizvodnje i logistika“.
Područja koja su fokus obuke su: upravljanje materijalima, logistika, optimizacija procesa te optimizacija mašina. Cilj obuke je prenijeti znanje za reorganizaciju proizvodnih procesa, analizirati tok materijala i informacija, te prilagoditi transport materijala unutar proizvodnje korištenjem modernih alata za svakodnevno poslovanje i kontrolu proizvodnje kako bi se postigla optimalna proizvodnja i maksimalna efikasnost.
Obuka će se odviti kroz 3 faze: Razumijevanje (seminar) koji će se održati uživo te Teorijski dio (prijenos znanja) i Analiza slučaja (primjena znanja), koje će se održavati online. Budući da je količina posla za Analizu slučaja opsežna, uslov za prijavu na obuku je da u ovaj dio budu uključene minimalno tri osobe zaposlene u preduzeću. Svi sudionici pri završetku obuke dobit će „Certifikat za analiziranje i realizaciju optimizacije proizvodnje i logistike“. Preduzeća će kroz obuku dobiti priliku za stvaranje boljih poslovnih rezultata kroz unaprijeđene kapacitete srednjeg menadžmenta za održavanje optimalne organizacije unutar preduzeća.
Osim sudjelovanja na navedenoj obuci, sva prijavljena preduzeća dobit će priliku za detaljnu analizu trenutnog stanja i potrebnih intervencija za digitalizaciju njihovih preduzeća, koje će izvršiti eksperti iz sektora informacijskih tehnologija.
Obuka će se održati u periodu od 12.11. do 19.12.2021. godine.
Sva zainteresovana preduzeća mogu se prijaviti na linku, a poziv ostaje otvoren do popunjavanja dostupnih mjesta za sudjelovanje na obuci i procesu analize potreba za digitalizacijom.
Ove aktivnosti su dio projekta „Jačanje konkurentnosti drvno-prerađivačkog sektora u Hercegovini” koji  je podržan u okviru EU4Business projekta u Bosni i Hercegovini.
EU4Business je projekt Europske unije, koji s ciljem jačanja ekonomije BiH potiče razvoj ciljanih sektora. Projekat je vrijedan 16,1 miliona eura, a zajednički ga finansiraju Europska unija s 15 miliona eura i Savezna Republika Njemačka sa 1,1 milion eura. Zajedno ga provode GIZ, ILO i UNDP od aprila 2018. do marta 2022. godine. EU4Business je dio Programa lokalne samouprave i ekonomskog razvoja u BiH, koje podržava Vlada SR Njemačke. Za više informacija o EU4Business projektu posjetite: www.eu4business.ba

 

 

Izvor: https://www.mreza-mira.net/

Back To Top
X