kalendar

Uskoro nas očekuju novi događaji

skip to Main Content

Javni poziv za prijavu projekata u okviru Fonda za socijalno preduzetništvo

Centar za razvoj društvenog preduzetništva “Globus”, kao implementator projekta “Agenda za socijalno preduzetništvo”, koji je finansijski podržan od Ambasade Kraljevine Holandije u Bosni i Hercegovini, objavljuje javni poziv za podnošenje prijedloga projekata usmjerenih na razvoj socijalnog preduzetništva u okviru Fonda za socijalno preduzetništvo. Cilj poziva/Fonda je razvoj socijalnih preduzeća i drugih inicijativa socijalnog preduzetništva usmjerenih na povećanje socijalne uključenosti u BiH.

Sredstva Fonda za socijalno preduzetništvo biće iskorištena za jačanje postojećih i razvoj novih socijalno-preduzetničkih poduhvata usmjerenih na smanjenje socijalne isključenosti u BiH, sa posebnim akcentom na zapošljavanje osoba sa invaliditetom i/ili mladih osoba, te implementaciju Agende za socijalno preduzetništvo u skladu sa okvirima definisanim od CDP “Globus.”

Maksimalni iznos sredstava po pojedinačnom projektu je 12.000,00 KM.

Više detalja o uslovima za apliciranje dostupno je u Javnom pozivu sa uputama za aplikante koji je dostupan na sljedećem linku Javni poziv za prijavu projekata u okviru Fonda za socijalno preduzetništvo

Aplikacioni obrazac može se preuzeti ovdje

Rok za prijavu na ovaj poziv je 20.08.2020. Prijava se dostavlja isključivo elektronskim putem na e-mail adresu: cdpglobus@gmail.com

 

Preuzeto: https://www.mreza-mira.net/vijesti/pozivi-za-projekte/javni-poziv-za-prijavu-projekata-u-okviru-fonda-za-socijalno-preduzetnistvo/

Back To Top
X