kalendar

May 12, 2021
 • II ciklus edukacije u okviru projekta Digital Design & Manufacturing

May 14, 2021
 • II ciklus edukacije u okviru projekta Digital Design & Manufacturing

May 15, 2021
 • Uvod u UX/UI dizajn - Zenica

May 16, 2021
 • Uvod u UX/UI dizajn - Zenica

May 17, 2021
 • II ciklus edukacije u okviru projekta Digital Design & Manufacturing

 • Professional Software Testing - Zenica

May 18, 2021
 • Professional Software Testing - Zenica

May 19, 2021
 • II ciklus edukacije u okviru projekta Digital Design & Manufacturing

 • Professional Software Testing - Zenica

May 20, 2021
 • Professional Software Testing - Zenica

May 21, 2021
 • II ciklus edukacije u okviru projekta Digital Design & Manufacturing

 • Professional Software Testing - Zenica

May 22, 2021
 • Adobe Premiere - Video Editing Like a Pro - Zenica

 • Professional Software Testing - Zenica

 • Uvod u UX/UI dizajn - Zenica

May 23, 2021
 • Adobe Premiere - Video Editing Like a Pro - Zenica

 • Professional Software Testing - Zenica

 • Uvod u UX/UI dizajn - Zenica

May 24, 2021
 • II ciklus edukacije u okviru projekta Digital Design & Manufacturing

May 26, 2021
 • II ciklus edukacije u okviru projekta Digital Design & Manufacturing

May 28, 2021
 • II ciklus edukacije u okviru projekta Digital Design & Manufacturing

May 29, 2021
 • Adobe Premiere - Video Editing Like a Pro - Zenica

 • Uvod u UX/UI dizajn - Zenica

May 30, 2021
 • Adobe Premiere - Video Editing Like a Pro - Zenica

 • Uvod u UX/UI dizajn - Zenica

May 31, 2021
 • II ciklus edukacije u okviru projekta Digital Design & Manufacturing

June 2, 2021
 • II ciklus edukacije u okviru projekta Digital Design & Manufacturing

June 4, 2021
 • II ciklus edukacije u okviru projekta Digital Design & Manufacturing

June 7, 2021
 • II ciklus edukacije u okviru projekta Digital Design & Manufacturing

June 9, 2021
 • II ciklus edukacije u okviru projekta Digital Design & Manufacturing

skip to Main Content

JAVNI KONKURS za prijem volontera po osnovu Ugovora o stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa

Na osnovu člana 34. Zakona o radu Federacije Bosne i Hercegovine („Službeni novine Federacije Bosne i Hercegovine“, br. 26/16), člana 16. Pravilnika o radu Zeničke razvojne agencije i Zaključka Gradonačelnika o davanju saglasnosti za prijem volontera broj: 02-34-11408/19 od 27.05.2019. godine, Zenička razvojna agencija ZEDA d.o.o. Zenica raspisuje

J A V N I     K O N K U R S
za prijem volontera po osnovu Ugovora o stručnom osposobljavanju
bez zasnivanja radnog odnosa

I. – Naziv:
1. Volonter sa završenom visokom stručnom spremom (VII stepen), ili završen najmanje prvi ciklus školovanja dodiplomskog studija koji je vrednovan sa 180 ili 240 ECTS bodova – četrdeset (40) izvršitelja.
2. Volonter sa završenom srednjom stručnom spremom (IV stepen) – deset (10) izvršitelja
II. – Opis poslova:
Opis poslova: Volonter će obavljati poslove na određeno vrijeme u cilju osposobljavanja za samostalan rad u okviru svoje struke i stjecanja potrebnog radnog iskustva potrebnog za polaganje stručnog upravnog, odnosno javnog ispita.
III. – Trajanje ugovora:
Trajanje ugovora: ugovor o stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa, u trajanju do 1 (jedne) godine (visoka stručna sprema), odnosno 6 (šest) mjeseci (srednja stručna sprema).
IV. – Mjesto rada:
Mjesto rada: Zenica
V. – Opći i posebni uvjeti
Opći uvjeti: kandidat koji se prijavljuje mora ispunjavati sljedeće opće uvjete propisane Zakonom o radu :
a. da ima navršenih 18 godina života
b. da je državljanin Bosne i Hercegovine
c. da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za krivično djelo za koje je predviđena kazna zatvora tri i više godina ili da mu nije izrečena zatvorska kazna za krivično djelo učinjeno s namjerom u skladu s krivičnim zakonima u Bosni i Hercegovini
d. da nije obuhvaćen odredbom člana IX. stav 1. Ustava Bosne i Hercegovine
Pored općih uvjeta propisanih zakonom, volonteri/pripravnici moraju ispunjavati i posebne uvjete:
I. završena visoka stručna sprema (VII. stepen) ili završen najmanje prvi ciklus školovanja dodiplomskog studija koji je vrednovan sa 180 ili 240 ECTS bodova
II. završena srednja škola (IV) stepen
III. da nema odrađen volonterski ili pripravnički u trajanju od jedne godine odnosno šest mjeseci nakon stečene visoke stručne spreme, odnosno srednje stručne spreme.

 

Javni konkurs preuzmite klikom OVDJE

Back To Top
X