kalendar

Uskoro nas očekuju novi događaji

skip to Main Content

JAVNI KONKURS za prijem volontera po osnovu Ugovora o stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa

Na osnovu člana 34. Zakona o radu Federacije Bosne i Hercegovine („Službeni novine Federacije Bosne i Hercegovine“, br. 26/16), člana 16. Pravilnika o radu Zeničke razvojne agencije i Zaključka Gradonačelnika o davanju saglasnosti za prijem volontera broj: 02-34-11408/19 od 27.05.2019. godine, Zenička razvojna agencija ZEDA d.o.o. Zenica raspisuje

J A V N I     K O N K U R S
za prijem volontera po osnovu Ugovora o stručnom osposobljavanju
bez zasnivanja radnog odnosa

I. – Naziv:
1. Volonter sa završenom visokom stručnom spremom (VII stepen), ili završen najmanje prvi ciklus školovanja dodiplomskog studija koji je vrednovan sa 180 ili 240 ECTS bodova – četrdeset (40) izvršitelja.
2. Volonter sa završenom srednjom stručnom spremom (IV stepen) – deset (10) izvršitelja
II. – Opis poslova:
Opis poslova: Volonter će obavljati poslove na određeno vrijeme u cilju osposobljavanja za samostalan rad u okviru svoje struke i stjecanja potrebnog radnog iskustva potrebnog za polaganje stručnog upravnog, odnosno javnog ispita.
III. – Trajanje ugovora:
Trajanje ugovora: ugovor o stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa, u trajanju do 1 (jedne) godine (visoka stručna sprema), odnosno 6 (šest) mjeseci (srednja stručna sprema).
IV. – Mjesto rada:
Mjesto rada: Zenica
V. – Opći i posebni uvjeti
Opći uvjeti: kandidat koji se prijavljuje mora ispunjavati sljedeće opće uvjete propisane Zakonom o radu :
a. da ima navršenih 18 godina života
b. da je državljanin Bosne i Hercegovine
c. da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za krivično djelo za koje je predviđena kazna zatvora tri i više godina ili da mu nije izrečena zatvorska kazna za krivično djelo učinjeno s namjerom u skladu s krivičnim zakonima u Bosni i Hercegovini
d. da nije obuhvaćen odredbom člana IX. stav 1. Ustava Bosne i Hercegovine
Pored općih uvjeta propisanih zakonom, volonteri/pripravnici moraju ispunjavati i posebne uvjete:
I. završena visoka stručna sprema (VII. stepen) ili završen najmanje prvi ciklus školovanja dodiplomskog studija koji je vrednovan sa 180 ili 240 ECTS bodova
II. završena srednja škola (IV) stepen
III. da nema odrađen volonterski ili pripravnički u trajanju od jedne godine odnosno šest mjeseci nakon stečene visoke stručne spreme, odnosno srednje stručne spreme.

 

Javni konkurs preuzmite klikom OVDJE

Back To Top
X