kalendar

Uskoro nas očekuju novi događaji

skip to Main Content

INDONEZIJA – “Indonesian Arts and Culture Scholarship (IACS) 2020”

Vlada Republike Indonezije ponudila je stipendije za tromjesečni program pod nazivom “Indonesian Arts and Culture Scholarship 2020” koji će se u periodu od 02. maja do 15. avgusta 2020. godine održavati u različitim umjetničkim centrima u šest provincija Indonezije.

Vlada Indonezije u potpunosti snosi troškove programa za odabrane kandidate, u što su uključeni školarina, povratna avio karta, smještaj i ishrana, zdravstveno osiguranje i mjesečni džeparac.

Od kandidata se traži da su: neoženjeni/neudati, starosni dobi između 21 i 27 godina, sa najmanje univerzitetskom diplomom, sa iskazanim interesom i talentom za umjetnost i dobrim poznavanjem engleskog jezika.

Više informacija o programu, kao i prijavni obrazac mogu se naći u materijalima u PRILOG IACS20.

Zainteresovani kandidati trebaju u Ambasadu Republike Indonezije u Sarajevu najkasnije do 14. februara 2020. godine dostaviti popunjen prijavni obrazac i druga tražena dokumenta (papirna verzija) i elektronski putem e-maila: sarajevo.kbri@kemlu.go.id

 

Preuzeto: https://www.mreza-mira.net/

Back To Top
X