kalendar

Uskoro nas očekuju novi događaji

skip to Main Content

Grantovi Njemačke ambasade iz oblasti kulture

Njemačka ambasada u Sarajevu podržava projekte iz oblasti kulture u Bosni i Hercegovini

I u 2019. godini želimo podržati interesantne i održive projekte.

Kod njemačke kulture se naravno odmah misli na velike klasike i uspješne umjetnike modernog doba: od Goethea do Grassa, od Beethovena do Zimmera, od Dürera do Beuysa, od Knef do Potente. Međutim, njemačka kultura je mnogo više od toga: režiseri turskog porijekla Fatih Akın i Bora Dagtekin dobijaju njemačke i međunarodne nagrade i pune kino sale. Veliki pašnjaci u okolini sjevernonjemačkog grada Wackena se svakog ljeta pretvore u najveću evropsku binu za Heavy Metal. Izvođači šlagera kao Helene Fischer i komičari kao Mario Barth pune čitave stadione. Slike Gerharda Richtera spadaju među najskupljim slikama jednog živog slikara na tržištu umjetnina. Postoji bezbroj talentovanih umjetnika, od kojih je jedan dio komercijalno uspješan, i dio onih koji imaju veliki uspjeh u svom domenu.

Ambasada rado podržava projekte, koji na originalan način prikazuju razne aspekte njemačke kulture u raznovrsnim fasetama.

Kada govorimo o radu Ambasade iz oblasti kulture onda se ne radi samo o tome da predstavimo Njemačku u Bosni i Hercegovini – važnija je ideja razmjene: kako možemo spojiti umjetnike iz obje države i time ojačati kulturne odnose između dvije zemlje? Na koji način talenti iz Bosne i Hercegovine mogu izvući dugoročnu korist iz ovih susreta sa njemačkim umjetnicima? Projekti koji mogu dati dobar odgovor na ovo pitanje su u Ambasadi dobro došli.

Da li Vi imate originalne i održive ideje? Da li raspolažete resursima i kompetencijama da sprovedete ovakve projekte iz oblasti kulture? Da li tom idejom možete oduševiti talente u zemlji i ubijediti i druge institucije? Onda Ambasadi pošaljite projektni zahtjev.

Ako se kod projekta jasno prepoznaje povezanost s Njemačkom, imate uvjerljiv koncept, ukoliko je finansiranje (barem djelimično) osigurano i ako su lokalne institucije spremne da daju svoj vlastiti doprinos, onda će Ambasada moći podržati projekat. Molim Vas da u vezi ovoga pažljivo pročitate info list do kojeg će Vas odvesti link i vodite računa o tačno određenim pravilima koja se tu nalaze (posebno nije moguće dvostruko finasiranje sa Goethe Institutom).

Molimo Vas da vodite računa i o tome da je budžet Ambasade ograničen i da se trebaju izabrati i podržati raznoliki projekti. Velike manifestacije se ne mogu podržati. Ambasada podržava samo one projekte koji će u roku jedne budžetske godine (od januara do decembara) biti okončani. Za razvijanje dugoročnih zajedničkih projektnih ideja obratite se Goethe Institutu u Sarajevu: www.goethe.de/BiH

U vezi finansijske podrške za projekte iz oblasti sporta, odgovarajuće informacije i formulare možete dobiti i putem maila: ku-100@sarj.diplo.de

Informativni list za podršku projekata iz oblasti kulture

Institucije i udruženja sa sjedištem u Bosni i Hercegovini mogu predati zahtjev za finansijsku podršku projekata iz oblasti kulture.

Ambasada u tu svrhu ima formular na dva jezika. Ovaj formular se u potpunosti mora ispuniti, potpisuju ga dvije odgovorne osobe za projekat i zajedno sa detaljnim planom finansiranja (BAM ili EUR) u originalu dostavljaju odjelu za kulturu Njemačke ambasade.

Detaljne informacije možete pronaći u informativnom listu: Preuzmite informativni list

 

Preuzimite obrasce:

Obrazac za apliciranje

Uzorak plana finansiranja (engleski)

Proof of Employment of Funds

 

 

Izvor: https://www.mreza-mira.net

Back To Top
X