kalendar

Uskoro nas očekuju novi događaji

skip to Main Content

GRAD ZENICA I AGENCIJA ZEDA STAKHOLDERIMA PREDSTAVILI PROJEKAT AGORA I POTPISALI MEMORANDUME O SARADNJI

U srijedu, 25. augusta u Agenciji ZEDA, Grad Zenica i Agencija ZEDA održali su Kick off sastanak projekta AGORA/”Advancing innovative coGeneration Options for Reintegrating local Assets”.

Ovaj Projekat se implementira i finansira u sklopu EU INTERREG Danube Transnational Programme – Dunavskog Transnacionalnog Programa. Konzorcij projekta okuplja 28 partnera iz 14 zemalja, od čega 10 gradova. Grad Zenica ima status partnera, a Zenička razvojna Agencija ZEDA status pridruženog partnera.

Sastanak je održan s ciljem predstavljanja cjelokupnog AGORA Projekta, do sada realizovanih aktivnosti, najave narednih ativnosti, te aktiviranja AGORA Community-a.

Naime, jedna od obaveza svih partnera na projektu pa tako i Grada Zenice je da uspostave AGORA Community, a što podrazumijeva okupljanje i potpisivanje Memoranduma relevatnih stakeholdera (interesnih grupa) iz javnog, privatnog, nevladinog i obrazovnog sektora.

S tim u vezi, u prethodnim projektnim aktivnostima su identifikovani stakeholderi, čiji su predstavnici prisustovali Kick off sastanku (Univerzitet u Zenici, Mašinski fakultet Univerziteta u Zenici, Politehnički fakultet Univerziteta u Zenici, JU Tehnička škola u Zenici, Privredna komora ZDK, Zenička razvojna agencija ZEDA, JP za prostorno planiranje, Udruženja –  Reaktiv i ZeForge, te preduzeća: Glovis, Empress, Aksa, NewTrend, LS Investi i Ze steel) i sa kojima su potpisani Memorandumi o saradnji. Prisutni su upoznati sa dinamikom održavanja budućih zajedničkih radionica, u kojima će dati svoj doprinos, a koje se tiču prikupljanja ideja, određivanja prioriteta, izrade mogućih scenarija i u konačnosti izradi konkretnog plana za regeneraciju pojedinih napuštenih objekata u gradu Zenici.

Napominjemo: Implementacijom projekta AGORA, Grad Zenica i Zenička razvojna agencija d.o.o. Zenica će unaprijediti upravljanje gradskom imovinom (poslovni prostori, društveni domovi, Biznis inkubator, TechnoPark) poduzimajući aktivnosti na njihovoj kontinuiranoj rekonstrukciji kao i na uključivanju drugih aktera u procesu donošenja odluka za ponovno stavljanje u funkciju napuštenih ili dovoljno neiskorištenih prostora.

 

Više informacija o AGORA projektu možete pročitati na linku https://zeda.ba/agora/

Back To Top
X