kalendar

Uskoro nas očekuju novi događaji

skip to Main Content

Edukacija “Biznis škola”

Vanjskotrgovinska komora Bosne i Hercegovine, u saradnji sa ASK Consulting d.o.o. Sarajevo, organizira edukaciju na temu “Biznis škola“ koja će se održati u periodu od 12.03.-21.05.2019. godine, a početak prvog modula Biznis škole je planiran za 12.03.2019. godine.

 

Cilj škole je naučiti polaznike obuke:
• novim znanjima i vještinama iz područja Lean menadžmenta; odnosno kako ukloniti gubitke i zastoje iz procesa, povećati produktivnost, kvalitet i motivaciju zaposlenika; smanjiti troškove i na taj način povećati dobit; motivirati zaposlenike na promjene kroz kontinuirano poboljšavanje procesa; optimizirati utrošak resursa i biti konkurentniji i sl.
• važnost upravljanja projektima i način uspješne realizacije projekta,
• uspješnu identifikaciju osnovnih poslovnih procesa, uvodjenje praćenja, analize i unapređenje i sl.
• kako upravljati troškovima a time i finansijama; kako jasno prepoznavati vrste troškova i način evidentiranja; razlika izmedju finansijskog računovodstva i troškovnog računovodstva; raspodjela troškova po ključevima i određivanje konačne cijene proizvoda;
• kako stvoriti i voditi tim za vrhunske rezultate; unapređenje komunikacije sa kolegama i klijentima; kako upravljati konfliktima i sl., i
• umjetnosti korištenja priče za komunikaciju i povezivanje sa zaposlenicima, kupcima, dobavljačima, partnerima; sticanju povjerenja u pregovorima, kako doći do sporazuma i sl.

 

Polaznici Biznis škole će dobiti ne samo teorijska, nego i praktična znanja koja mogu odmah primijeniti u vlastitom ili preduzeću u kojem radi, a koja će poboljšati poslovni rezultat, smanjiti troškove, unaprijediti komunikaciju, smanjiti stres, unaprijediti poslovne procese, te doprinijeti vlastitom poslovnom napretku polaznika i povećati lični imidž.

Edukacija je namjenjena vlasnicima malih i srednjih preduzeća, menadžerima svih nivoa u preduzeću, projekt menadžerima, direktorima sektora, rukovodiocima poslovnica, saradnicima u prodaji i drugima.

Biznis škola će se održavati u prostorijama Vanjskotrgovinske komore Bosne i Hercegovine u Sarajevu I sastoji se iz 6 modula i to:

1. Lean Management u praksi
2. Upravljanje troškovima i finansijama (Cost & Finance Management)
3. Upravljanje projektima u praksi (Project Management)
4. Upravljanje procesima u praksi (Proces Management)
5. ”Storiteling” vještina uspješnih
6. Coaching, Liderstvo i upravljanje konfliktima

Predviđeno trajanje edukcije je ukupno 6 dana odnosno 2 modula po 1 dan mjesečno prema priloženom programu.

Kotizacija za učešće iznosi 1.200 KM (+ PDV), a za rane prijave do 22.02.2019 se odobrava popust od 10% odnosno kotizacija za učešće iznosi 1.080 KM (+PDV) po polazniku škole.

 

U cijenu su uključena:
• Stručna predavanja predavača,
• Materijali koji prate sadržaj edukacije,
• Popis sudionika Biznis škole s podacima za daljnje kontakte i saradnju,
• Certifikat o završenoj Biznis školi, i
• Ručak, kafa i osvježenje za vrijeme pauza.

Prijave se vrše popunjavanjem obrasca u prilogu i dostavljanjem na e-mail adresu Vanjskotrgovinske komore BiH: edukacija@komorabih.ba ili na adresu ASK Consulting: info@askconsulting.ba. Uplate kotizacije možete izvršiti na račun 1610000192890040 kod Raiffeisen Bank BiH (ASK Consulting). Detaljnije informacije mogu se dobiti na telefon broj: 033 566 201 ili 063 710 743.

 

Krajnji rok za dostavljanje prijava je 08.03.2019. godine.

 

Poziv
Prigram
Prijavni obrazac

 

Izvor: http://komorabih.ba

Back To Top
X