kalendar

Uskoro nas očekuju novi događaji

skip to Main Content

Četvrti poziv za dostavljanje aplikacija za sufinanciranje investicijskih projekata putem Investicijskog okvira za zapadni Balkan

Direkcija za europske integracije BiH – Ured Državnog IPA koordinatora (Ured DIPAK) obavještava sve zainteresirane korisnike da je objavljen Četvrti poziv za dostavljanje aplikacija za sufinanciranje investicijskih projekata putem Investicijskog okvira za zapadni Balkan (WBIF).

Rok za dostavu prvog nacrta aplikacija/projekata DIPAK Uredu od strane državnog resornog ministarstva je 5. listopada 2018. godine.

· Poziv je otvoren za aplikacije koje se odnose na sufinanciranje radova i nabavku opreme za infrastrukturne projekte iz oblasti transporta, energije, okoliša, i socijalnog sektora ukoliko u WBIF sektoru za koji se aplicira postoji usvojena cjelodržavna strategija i usvojena Jedinstvena lista sektorskih prioritetnih infrastrukturnih projekata.

· Za sektor transporta bit će prihvatljive isključivo aplikacije koje se nalaze na Osnovnoj mreži (Core Network) i ukoliko se projekat nalazi na Jedinstvenoj listi prioritetnih infrastrukturnih projekata (SPP) Bosne i Hercegovine za sektor transporta.

· U sektoru energije (ukoliko bude ispunjen osnovni uvjet koji se tiče usvajanja Strategije i Sektorske jedinstvene liste prioritetnih infrastrukturnih projekata) bit će prihvatljive one aplikacije u kojima je demonstriran regionalni utjecaj/učinak, osim aplikacija vezanih za pametne energetske mreže (eng. Smart Grids) u prijenosu i distribuciji, te pametnih mjerača, koje ne moraju ispunjavati navedeni uvjet

· Projekti moraju biti visokog stupnja zrelosti i prioritetni za implementaciju

· Zahtjev za grant sredstvima treba biti praćen kreditnim aranžmanom (koji je u fazi pregovaranja ili je već sklopljen) između BiH i neke od međunarodnih financijskih institucija uključenih u WBIF (Europska banka za obnovu i razvoj, Europska investicijska banka, Razvojna banka Vijeća Evrope, Njemačka razvojna banka), uz razmotrene financijske mogućnosti aplikanta za zaduživanjem u budućnosti. Navedena vodeća međunarodna financijska institucija mora izraziti interes/podršku projektu koji se predlaže i biti konzultirana pri izradi grant aplikacije

· Zbog financijskih obveza koje se stvaraju, neophodno je uključivanje relevantnih ministarstava financija u izradi aplikacije

Više detalja o načinu i smjernicama za apliciranje, uključujući i format grant aplikacije, mogu se naći u aplikacijskom paketu.

Detaljnije informacije o Investicijskom okviru za zapadni Balkan: www.wbif.eu

Dokument1

Dokument2

Dokument3

Za podršku i informacije pri izradi aplikacija:

 

WBIF Ured u BiH:

E-mail: aleksandra.ploco@ificoord.eu

 

Izvor: https://www.mreza-mira.net

Back To Top
X