kalendar

Uskoro nas očekuju novi događaji

skip to Main Content

ZEDA VAS POZIVA DA SE PRIJAVITE NA OBUKU – NAUČITE KORISTITI PROGRAM TOWER

Agencija ZEDA organizuje obuku za program TOWER koja će se realizovati u junu tekuće godine u poslijepodnevnim satima.
Obuka će se sastojati od 18+2 nastavna časa od po 45 minuta. 18 časova će trajati osnovni dio obuke dok su 2 časa namijenjena za završni test.
Tower je program za statičku i dinamičku analizu konstrukcija i dimenzionisanje betonskih, čeličnih i drvenih elemenata.
Pomoću ovog programa se vrši sveobuhvatna analiza uticaja u ravanskim i prostornim konstrukcijama. Obezbjeđujući snažne alate koji su automatizovani, integrisani, sveobuhvatni i intuitivni, ovaj program omogućava inženjerima povećanje brzine i kvaliteta projektovanja. Tower je visokoprofesionalan alat visokih performansi, zasnovan na višegodišnjem iskustvu i najnovijim saznanjima ekipe eksperata, inženjera i vrhunskih programera.
Koristi ga trenutno preko 2300 klijenata u više od 10 država među kojima se nalaze BiH, Rusija, Srbija, Bugarska, Hrvatska, Švicarska, Njemačka, Austrija itd. Tower je najviše korišten program za analizu konstrukcija na prostorima bivše Jugoslavije.

 

Obukom će obuhvatiti sljedeće:
1) Pojašnjenje grafičkog interfejsa (aktiviranje naredbi, crtanje, manipulacija elemenata crteža itd).
2) Unos podataka (unos konstruktivnih elemenata, opterećenja, kontrola ranije unijetih podataka)
3) Formiranje mreže konačnih elemenata (generisanje mreže konačnih elemenata, ocjena kvaliteta mreže, korekcije mreže)
4) Proračun stabilnosti
5) Modalnu analizu
6) Proračun modela (namjenu i opis rada modula, načine proračuna, seizmički proračun)
7) Obradu rezultata proračuna (izbor slučaja opterećenja, prikaz uticaja u konstruktivnim elementima, tekstualni prikaz rezultata proračuna, generisanje izvještaja za grupe entiteta itd.)
8) Dimenzionisanje betonskih presjeka (izbor propisa za dimenzionisanje, definisanje šeme kombinovanja opterećenja, unos ulaznih podataka, proračun potrebne armature, prikaz rezultata dimenzionisanja, kreiranje tekstualnog izvještaja itd)
9) Dimenzionisanje čeličnih presjeka (izbor propisa za dimenzionisanje, određivanje mjerodavnog opterećenja, unos ulaznih podataka, kontrola napona, kontrola stabilnosti, prikaz rezultata itd.)
10) Dimenzionisanje drvenih konstrukcija (izbor propisa za dimenzionisanje, određivanje mjerodavnog opterećenja, unos ulaznih podataka, kontrola stabilnosti, prikaz rezultata itd.)

 

Prijave klikom na LINK

Polaznici koji uspješno polože završni test će dobiti Certifikat o uspješno završenoj obuci u programu Tower.
Za više informacija, kontakt osoba u Agenciji ZEDA je Amir Kubat; 032 445 – 631; amir@zeda.ba

Back To Top
X