kalendar

June 17, 2019
 • Advanced AngularJS

June 18, 2019
 • Kurs digitalnog marketinga

June 19, 2019
 • Socket io

June 20, 2019
 • Kurs digitalnog marketinga

June 24, 2019
 • Socket io

June 25, 2019
 • Kurs digitalnog marketinga

June 26, 2019
 • Socket io

June 27, 2019
 • Kurs digitalnog marketinga

July 1, 2019
 • React Native

July 3, 2019
 • React Native

July 8, 2019
 • React Native

July 10, 2019
 • 3. Projektni zadatak

skip to Main Content

ZEDA USPJEŠNO REALIZOVALA CNC EDUKACIJU- “OSNOVE CNC PROGRAMIRANJA I RUKOVANJA CNC MAŠINAMA”

ZEDA USPJEŠNO REALIZOVALA CNC EDUKACIJU- “OSNOVE CNC PROGRAMIRANJA I RUKOVANJA CNC MAŠINAMA”

U periodu od 23. maja do 10. juna Agencija ZEDA je organizovala edukaciju “Osnove CNC programiranja i rukovanja CNC mašinama”. Edukacija se održavala tri puta sedmično, odnosno 30 radnih sati i bila je namijenjena svima koji žele naučiti osnove CNC programiranja i rukovanja CNC glodalicama. Edukacija je realizovana u prostorijama Agencije ZEDA (Impulsni kreativni centar).
Nakon završene edukacije, polaznici su osposobljeni da samostalno mogu napraviti jednostavnije predmete i uručena im je potvrda o završenoj edukaciji.

Edukacija je obuhvatila oblasti:
 Zaštita na radu
 Tolerancije oblika i položaja
 Kinematika rezanja i geometrija alata
 Osnove teorije rezanja
 Tehnologija obrade materijala skidanjem strugotine – glodanje
 Uvod u izbor elemenata tehnologije obrade rezanjem
 Koordinatni sistemi CNC mašine
 Pregled tehnološke dokumentacije
 Postupak programiranja
 Programiranje kretanja alata
 Zadavanje referentne tačake obratka (WorkOffset) i kompenzacije visine alata (tooloffset)
 Kretanje alata po kružnici
 Kompenzacija radijusa alata
 Programiranje ciklusa bušenja

Tokom edukacije su korištene glodalice Proxxon FF500, kao i 4 glodalice Proxxon MF 70.
Ova edukacija je dio aktivnosti međunarodnog projekta FORESDA koji implementira Agencija ZEDA zajedno sa 12 partnera i 7 pridruženih strateških partnera na području 9 podunavskih zemalja partnera: Austrija, Bosna i Hercegovina (ZEDA i PREDA), Bugarska, Mađarska, Njemačka, Rumunija, Slovenija, Srbija i Hrvatska. Implementacija Projekta je počela u januaru 2017.godine, a planirano trajanje Projekta je 30 mjeseci odnosno do 30.juna 2019. godine.
Cilj projekta FORESDA:
– transformisanje tradicionalnih sektora baziranih na šumarstvu/drvopreradi u inovativne moderne sektore te
– uvezivanje u nove lance vrijednosti sa drugim sektorima koristeći savremene informaciono-komunikacione tehnologije i potencijale kreativnih industrija u oblastima razvoja novih proizvoda, usluga i procesa.

 

 

Back To Top
X