kalendar

November 21, 2019
 • CNC edukacija

November 22, 2019
 • CNC edukacija

November 23, 2019
 • CNC edukacija

November 25, 2019
 • CNC edukacija

 • ZeForge Academy - Početni modul

November 26, 2019
 • CNC edukacija

November 27, 2019
 • CNC edukacija

 • Budi kreativan i ti

 • ZeForge Academy - Početni modul

November 28, 2019
 • CNC edukacija

 • In-house trening

November 29, 2019
 • CNC edukacija

November 30, 2019
 • CNC edukacija

December 2, 2019
 • CNC edukacija

 • ZeForge Academy - Početni modul

December 3, 2019
 • CNC edukacija

December 4, 2019
 • CNC edukacija

 • ZeForge Academy - Početni modul

December 5, 2019
 • Web sigurnost sa Imtecom

 • CNC edukacija

December 6, 2019
 • CNC edukacija

December 7, 2019
 • CNC edukacija

December 9, 2019
 • ZeForge Academy - Početni modul

December 10, 2019
 • Takmičenje u programiranju uz upotrebu micro:bit računara u sklopu British Council programa Škole za 21. Vijek.

December 11, 2019
 • ZeForge Academy - Početni modul

December 12, 2019
 • Hackathon Druga gimnazija

December 13, 2019
 • Hackathon Druga gimnazija

December 16, 2019
 • ZeForge Academy - Početni modul

December 18, 2019
 • ZeForge Academy - Početni modul

skip to Main Content

ZEDA U LABORATORIJI LIND ODRŽALA SEMINAR ZA MSP I OBRAZOVNE INSTITUCIJE- STANDARDI I METODE ISPITIVANJA

ZEDA U LABORATORIJI LIND ODRŽALA SEMINAR ZA MSP I OBRAZOVNE INSTITUCIJE- STANDARDI I METODE ISPITIVANJA

Zenička razvojna agencija ZEDA zajedno sa preduzećem PROGRAD HOLZ d.o.o. Žepče od 01.februara 2018. godine ima status partnera u projektu „Razvoj inovativnog procesa edukacije i umrežavanja u oblasti drvoprerade u Srednjoj Bosni“, a koji implementira Mašinsku fakultet UNZE. Radio se o projektu vrijednosti 190,688,66 KM koji kofinansira Evropska unija u okviru zajedničkog programa Evropske unije i Vlade Njemačke za lokalnu samoupravu i ekonomski razvoj, EU ProLocal.

Opći cilj projekta „Razvoj inovativnog procesa edukacije i umrežavanja u oblasti drvoprerade u Srednjoj Bosni“ je poticanje inovacija i konkurentnosti MSP u sektoru drvne industrije na prihvatljivim područjima dijeljenjem i prijenosom tehničkog i organizacijskog know-how-a omogućavajući time lokalnu organizaciju podrške (naučne institucije, drvni klasteri i regionalne razvojne agencije) za rješavanje strukturnih deficita, te povećanje inovacijskih potencijala proizvodnog sektora. Preduzeća svoju razvojnu strategiju moraju osloniti na reinženjering, unaprjeđenje proizvodnje i povećanu produktivnost. Da bi se to ostvarilo, potrebna su nova rješenja u pripremi i realizaciji proizvodnje sa implementacijom novih tehnologija (CAD/CAP/CAM), nabavka savremene tehničke opreme, nove tehnike upravljanja i razvoja dizajna, kao i metoda i tehnika predstavljanja proizvoda i kompanije što vodi ka primjeni novih tehnika i metoda u proizvodnji čemu doprinos može dati akademska zajednica aktivnijim uključivanjem i umrežavanjem sa MSP.
U okviru realizacije ovog Projekta, ZEDA je održala seminar koji se satojao iz tri ciklusa.
Prvi dio pod nazivom „STANDARDI I METODE ISPITIVANJA NAMJEŠTAJA ZA OBRAZOVNE USTANOVE“ održan je u Laboratoriji za ispitivanje sigurnosti proizvoda LIND koja djeluje kao organizaciona jedinica u okviru Agencije ZEDA.
Cilj prve edukacije bilo je upoznavanje sa Zakonom o općoj sigurnosti proizvoda BiH, te praktičnim primjerima ispitivanja sigurnosnih zahtjeva koje mora da zadovolji namještaj za sjedenje za odgojno-obrazovne ustanove.
Drugi dio “STANDARDI I METODE ZA ISPITIVANJE NAMJEŠTAJA ZA KUĆNU UPOTREBU” sastojao se od teoretskog dijela, te praktičnog koji je proveden u Laboratoriji. U drugom ciklusu, prisutnima je prezentovan Zakon o općoj sigurnosti proizvoda BiH , Sigurnosni zahtjevi standarda za ispitivanje namještaja za sjedenje, Sigurnosni zahtjevi standarda za ispitivanje stolova.
Na trećem dijelu „STANDARDI I METODE ZA ISPITIVANJE PROZORA I VRATA” učesnicima je predstavljena EU Uredba o građevinskim proizvodima 305/2011 (CPR) – zahtjevi za proizvode i CE označavanje, Zakonodavstvo u Bosni i Hercegovini u području građevinskih proizvoda, te Sigurnosni zahtjevi BAS EN standarda za ispitivanje prozora i vrata.

Seminar je organizovan za preduzeća i institucije koja se bave proizvodnjom i prodajom namještaja i građevinske stolarije. Također, na seminaru su prisustvovali i predstavnici Mašinskog fakulteta UNZE koji implementira ovaj projekat, te studenti Mašinskog i Politehničkog fakulteta UNZE.
Učešće na seminaru je bilo besplatno, a svi učesnici su dobili uvjerenje o učešću na seminaru koje mogu koristiti kao dokaz o stručnom usavršavanju.

Back To Top
X