kalendar

April 18, 2024
  • Edukacija za privrednike: "Pisanje i izrada projektnih prijedloga" - Udruženje poslodavaca Zenica

April 23, 2024
  • Edukacija za privrednike: "Digitalni marketing" - Udruženje poslodavaca Zenica

skip to Main Content

ZEDA ORGANIZUJE KURS IZ AUTOCAD-a U OKVIRU PROJEKTA FORESDA

Obavještavamo sve zainteresovane da počinje edukacija iz AutoCAD-a u organizaciji Zeničke razvojne agencije ZEDA. Kurs počinje u utorak, 05. marta 2019. godine i održavat će se tri puta sedmično (utorkom, četvrtkom i petkom) u terminu od 17:00 do 19:00.
Kurs je namijenjen svima koji su zainteresovani da nauče tehnike računarskog crtanja, te da po završetku kursa budu sposobni samostalno konstruisati i nacrtati crteže srednje složenosti slijedeći pravila tehničkog crtanja.
Kroz navedeni kurs polaznici će se upoznati s osnovama AutoCAD programskog interfejsa, savladati najvažniji set komandi za crtanje i modifikaciju geometrije, naučiti raditi sa slojevima i različitim tipovima linija, kotirati i pravilno rasporediti ortogonalne projekcije, te štampati svoje crteže u formi koja odgovara adekvatnoj pripremi za proizvodnju.
Ovaj kurs je dio aktivnosti međunarodnog projekta FORESDA koji implementira Agencija ZEDA zajedno sa 12 partnera i 7 pridruženih strateških partnera na području 9 podunavskih zemalja partnera: Austrija, Bosna i Hercegovina (ZEDA i PREDA), Bugarska, Mađarska, Njemačka, Rumunija, Slovenija, Srbija i Hrvatska. Implementacija Projekta je počela u januaru tekuće godine, a planirano trajanje Projekta je 30 mjeseci odnosno do 30.juna 2019. godine.

Cilj projekta FORESDA:
– transformisanje tradicionalnih sektora baziranih na šumarstvu/drvopreradi u inovativne moderne sektore
– uvezivanje u nove lance vrijednosti s drugim sektorima koristeći savremene informaciono-komunikacione tehnologije i potencijale kreativnih industrija u oblastima razvoja novih proizvoda, usluga i procesa.
Više informacija o samom kursu kao i prijava na kurs se nalaze na sljedećem linku:

LINK

Back To Top
X