kalendar

April 23, 2024
  • Edukacija za privrednike: "Digitalni marketing" - Udruženje poslodavaca Zenica

skip to Main Content

ZEDA OKOČALA IMPLEMENTACIJU PROJEKTA Digital Design and Manufacturing – DDM

ZEDA je uspješno okončala dva ciklusa edukacija za korištenje specijaliziranih digitalnih programa u okviru realizacije projekta Digital Design and Manufacturing – DDM čime su se uspješno završile sve aktivnosti predviđene projektom.

Implementacija ovog projekta je počela u oktobru 2020. godine, a projekat je imao za cilj unapređenje konkurentnosti kompanija kroz programe edukacija za korištenje specijaliziranih digitalnih programa, te kreiranje prilika za studente i nezaposlene za sticanje novih kvalifikacija radi unapređenja konkurentnosti na tržištu rada i lakše zaposlenje.

Praktični dio obuke provodio se u preduzećima koji su partneri na projektu RM-LH d.o.o., Domus Arredi d.o.o., Braća Karić d.o.o, Fematall d.o.o. i Glovis d.o.o.

Prvi ciklus edukacija reaizovan je u periodu od decembra 2020. do marta 2021 na kojem je učestvovalo 16 učesnika, a drugi ciklus je realizovan u periodu od aprila 2021. do juna 2021. godine na kojem je učestvovalo 20 učesnika, čime je završen ovaj projekat.

Danas 07. jula 2021. godine su uručene diplome za 20 učesnika drugog ciklusa edukacija, a u dva ciklusa edukacija učestvovalo je ukupno 36 učesnika.

Ono što je važno napomenuti jeste da je nekoliko učesnika ovih edukacija nakon prvog ciklusa edukacija dobilo priliku u nekoliko domaćih preduzeća zahvaljujući novim kometencijama. Privrednike će Agencija ZEDA obavijestiti i o novih 20 sugrađana koji su stekli nove kompetencije i ovladali tehnikama 2D crtanja i 3D modeliranja.

Ovaj projekat finansirao je USAID WHAM, a ukupna vrijednost projekta iznosi 35.032,92 KM.

Back To Top
X