kalendar

Uskoro nas očekuju novi događaji

skip to Main Content

ZEDA ODRŽALA EDUKACIJU ZA PROIZVOĐAČE NAMJEŠTAJA I STUDENTE- SIGURNOSNI ZAHTJEVI NAMJEŠTAJA ZA ODGOJNO-OBRAZOVNE USTANOVE

Danas, 08. oktobra 2019. godine, Agencija ZEDA u okviru Projekta općinskog okolišnog i ekonomskog upravljanja (MEG) kojeg podržava i finansira Vlada Švicarske, a provodi Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP) u BiH održala je edukaciju pod nazivom „Sigurnosni zahtjevi namještaja za odgojno-obrazovne ustanove“.
Tokom edukacije obrađen je Zakon o općoj sigurnosti proizvoda BiH – Praktična primjena, te Sigurnosni zahtjevi standarda za ispitivanje namještaja za odgojno-obrazovne ustanove (BAS EN 1729-1 i BAS EN 1729-2).
Edukacije je imala za cilj upoznati učesnike sa Zakonom o općoj sigurnosti proizvoda BiH, te praktičnim primjerima ispitivanja sigurnosnih zahtjeva koje mora da zadovolji namještaj za odgojno-obrazovne ustanove.
Učešće na edukaciji je bilo besplatno, a svi učesnici su dobili uvjerenje o učešću koje mogu koristiti kao dokaz o stručnom usavršavanju.
Slične edukacije ZEDA će realizovati i u budućnosti.

Back To Top
X