kalendar

Uskoro nas očekuju novi događaji

skip to Main Content

ZEDA NA TRODNEVNOM SASTANKU PROJEKTA FORESDA U SOFIJI/KONFERENCIJA KLASTERA, RADIONICE, STUDIJSKA POSJETA SAJMU NEMJEŠTAJA

Trodnevni sastanak za partnere projekta FORESDA – “Podrška inovacijama i konkurentnosti međusektorskih lanaca vrijednosti baziranih na šumarstvu i drvopreradi u regiji Dunav“ održan je 26., 27. i 28. marta 2019. godine u Sofiji/Bugarska. Učešće na ovom, devetom po redu sastanku uzela je i Agencija ZEDA kao jedan od partnera FORESDA projekta čija je implementacija počela u januaru 2017. godine.
Ovom prilikom predstavnici Agencije ZEDA prisustvovali su konferenciji klastera i radionicama koje su organizovane u vidu projektnih aktivnosti projekta FORESDA. Radionice su se odnosile na informacije o dosadašnjim aktivnostima koje su realizovane u četvrtom izvještajnom periodu, a odnosile su se prije svega na inovativnost i pilot projekte iz oblasti drvoprerade u okviru projekta FORESDA. Također, predstavnici Agencije su imali priliku prisustvovati prezentacijama tematskih projekata EU i predstavljanju primjera saradnje naučno-istraživačkih institucija sa MSP.
Domaćin događaja bio je BULGARIAN FURNITURE CLUSTER iz Sofije koji je 27. Marta 2019. godine organizovao studijsku posjetu sajmu namještaja u Sofiji (Technomebel and World of Furniture).

Treba istaći da je cilj projekta FORESDA podrška transformaciji tradicionalnih industrija baziranih na šumarstvu i drvopreradi u inovativne sektore, razvoj povoljnog okruženja za razvoj inovacija, razvoj novih lanaca vrijednosti, razvoj kulture inovacija u malim i srednjim preduzećima i jačanje saradnje institucija na quadraple-helix principu. Na ovaj način projekat će značajno podržati transfer znanja, saradnju i razvoj inovacija u pravcu bolje održive Dunavske regije s aspekta dostupnih resursa, energetske efikasnosti i zaštite životne sredine.
Više informacija o projektu klikom na LINK ili kontaktirajte amir@zeda.ba ili 032 445 631 u Agenciji ZEDA.

Back To Top
X