kalendar

November 22, 2019
 • CNC edukacija

November 23, 2019
 • CNC edukacija

November 25, 2019
 • CNC edukacija

 • ZeForge Academy - Početni modul

November 26, 2019
 • CNC edukacija

 • Prezentacija FoundryBiH

November 27, 2019
 • CNC edukacija

 • Budi kreativan i ti

 • ZeForge Academy - Početni modul

November 28, 2019
 • CNC edukacija

 • In-house trening

November 29, 2019
 • CNC edukacija

November 30, 2019
 • CNC edukacija

December 2, 2019
 • CNC edukacija

 • ZeForge Academy - Početni modul

December 3, 2019
 • CNC edukacija

December 4, 2019
 • CNC edukacija

 • ZeForge Academy - Početni modul

December 5, 2019
 • Web sigurnost sa Imtecom

 • CNC edukacija

December 6, 2019
 • CNC edukacija

December 7, 2019
 • CNC edukacija

December 9, 2019
 • ZeForge Academy - Početni modul

December 10, 2019
 • Takmičenje u programiranju uz upotrebu micro:bit računara u sklopu British Council programa Škole za 21. Vijek.

December 11, 2019
 • ZeForge Academy - Početni modul

December 12, 2019
 • Hackathon Druga gimnazija

December 13, 2019
 • Hackathon Druga gimnazija

December 16, 2019
 • ZeForge Academy - Početni modul

December 18, 2019
 • ZeForge Academy - Početni modul

skip to Main Content

ZEDA na finalnoj konferenciji projekta FORESDA u Opatiji

ZEDA Na Finalnoj Konferenciji Projekta FORESDA U Opatiji

Finalna konferencija projekta FORESDA održana je 04. juna 2019. godine u Opatiji.
Učešće na ovom, desetom po redu ali i finalnom sastanku uzela je i Agencija ZEDA kao jedan od partnera FORESDA projekta čija je implementacija počela u januaru 2017. godine. Na konferenciji su predstavljene realizovane aktivnosti i rezultati projekta FORESDA kao i dogovori koji se odnose na uspješan završetak projekta.
Ova konferencija je realizovana u okviru 16. Drvno-tehnološke konferencije na kojoj je naglašeno da su inovacije ključ za osiguranje konkurentnosti drvne industrije. Ulaganja u istraživanje i razvoj u zemljama Dunavske regije pokazuje da jedino ulaganja u inovacije mogu osigurati održivost i konkurentnost ovog sektora na duge staze.
Domaćin događaja je bio Hrvatski drvni klaster.

Potrebno je istaći da je cilj projekta FORESDA podrška transformaciji tradicionalnih industrija baziranih na šumarstvu i drvopreradi u inovativne sektore, razvoj povoljnog okruženja za razvoj inovacija, razvoj novih lanaca vrijednosti, razvoj kulture inovacija u malim i srednjim preduzećima i jačanje saradnje institucija na quadraple-helix principu. Na ovaj način projekat će značajno podržati transfer znanja, saradnju i razvoj inovacija u pravcu bolje održive Dunavske regije s aspekta dostupnih resursa, energetske efikasnosti i zaštite životne sredine.

Više informacija o projektu saznajte na http://www.interreg-danube.eu/, ili 032 445 631 u Agenciji ZEDA.

Back To Top
X