kalendar

January 27, 2020
 • ZeForge Academy - Frontend modul

 • ZeForge Academy - Backend modul

January 29, 2020
 • ZeForge Academy - Frontend modul

 • ZeForge Academy - Backend modul

February 3, 2020
 • ZeForge Academy - Frontend modul

 • ZeForge Academy - Backend modul

February 5, 2020
 • ZeForge Academy - Frontend modul

 • ZeForge Academy - Backend modul

February 10, 2020
 • ZeForge Academy - Frontend modul

 • ZeForge Academy - Backend modul

February 12, 2020
 • ZeForge Academy - Frontend modul

 • ZeForge Academy - Backend modul

February 17, 2020
 • ZeForge Academy - Frontend modul

 • ZeForge Academy - Backend modul

February 19, 2020
 • ZeForge Academy - Frontend modul

 • ZeForge Academy - Backend modul

skip to Main Content

ZEDA NA „EVROPSKOJ SEDMICI SAMOODRŽIVIH IZVORA ENERGIJE“ U BRISELU/GREENCAP

ZEDA NA „EVROPSKOJ SEDMICI SAMOODRŽIVIH IZVORA ENERGIJE“ U BRISELU/GREENCAP

U periodu od 18. do 19. juna 2019. godine, predstavnici Agencije ZEDA učestvovali su na „Evropskoj sedmici samoodrživih izvora energije“ – EUSEW 2019 kao partneri u projektu GreenCap. Dvodnevni događaj održan u Briselu imao je za cilj da predstavi dosadašnje rezultate horizontalnih i modularnih projekata finansiranih iz Interreg MED programa i uticaj koji su imali na kreiranje politika iz oblasti obnovljivih izvora energije i zaštite okoliša.
ZEDA je jedan od 5 partnera u projektu GreenCap čija je implementacija započela u septembru 2016. godine.
Cilj projekta je diseminacija informacija i stvaranje sinergije između različitih modularnih projekata iz oblasti vezanih za obnovljive izvore energije koji se implementiraju na području djelovanja partnera u projektu sa posebnim fokusom na otoke i ruralna područja.
Glavni rezultat projekta će biti stvaranje MED zajednice i sinergije među projektima, analiza i upravljanje rezultatima modularnih projekta te širenje i kapitalizacija ishoda modularnih projekata iz oblasti energetske efikasnosti, a koji za svoj cilj ima stvaranje mreže posvećene obnovljivim izvorima energije na otocima i ruralnim područjima.
Više o projektu GreenCap https://interreg-med.eu

Back To Top
X