kalendar

April 18, 2024
  • Edukacija za privrednike: "Pisanje i izrada projektnih prijedloga" - Udruženje poslodavaca Zenica

April 23, 2024
  • Edukacija za privrednike: "Digitalni marketing" - Udruženje poslodavaca Zenica

skip to Main Content

ZEDA DOBILA NOVI PROJEKAT – „RJEŠENJE HORTIKULTURNOG UREĐENJA PROSTORA UZ GRANICU POSLOVNE ZONE ZENICA 1 PREMA ARCELOR MITTALU I GGM“

Agencija ZEDA je aplicirala na Javni konkurs za dodjelu sredstava za realizaciju programa, projekata i sličnih aktivnosti iz područja zaštite okoliša za 2019. godinu, koji je objavljen u maju 2019. godine od strane Fonda za zaštitu okoliša FBiH, LOT 9 – koji obuhvata projekte koji se odnose na smanjenje emisija štetnih plinova od industrije i saobraćaja, na poboljšanje i očuvanje kvalitete zraka, naročito u urbanim sredinama.
ZEDA je aplicirala s projektom „Rješenje hortikulturnog uređenja prostora uz granicu Poslovne zone Zenica 1 prema Arcelor Mittalu i GGM“, te je Fond za zaštitu okoliša FBiH Agenciji ZEDA odobrio sredstva u iznosu od 20,000 KM, a preostala potrebna sredstva za realizaciju projekta sufinansirat će Grad Zenica i Agencija ZEDA.
Ugovor između Agencije i Fonda je potpisan 20. januara 2020. godine. Nakon što je ZEDA raspisala tender, nakon provedene procedure, kao najpovoljni ponuđač na tenderu, izabrano je preduzeće „PRUNUS“ d.o.o. Kakanj.
Cilj projekta jeste formiranje prirodne, zelene barijere između Poslovne zone Zenica 1, naselja i Arcelor Mittala u dijelu grada u nesporednoj blizini Arcelor Mittala kao jednog od najvećih zagađivača u zenici.
Uspostavljanjem zelene površine sa sasadnicama odnosno povećanjem brojem biljnih kultura u u Poslovnoj zoni Zenica 1 i neposrednoj blizini urbanog naselja, će se doprinijeti većem pohranjivanju ugljen dioksida i većem oslobađanju kisika što direktno poboljšava kvalitet zraka. Cilj projekta je i izvršiti apsorpciju industrijske buke što omogućava bolje uslove življenja u prostorima izloženim istoj. Pored ovog ostvaruje se i estetsko dekorativna funkcija ublažavajući krute i hladne građevinske forme. Sadnja stabala i razvoj zelene infrastrukture kroz brojne pogodnosti, značajno utiču na poboljšanje kvaliteta života, kako u Poslovnoj zoni Zenica 1, tako i u gradu.
Radovi su u toku, a njihovo okončanje se očekuje u martu 2020.
Istovremeno, Grad Zenica provodi aktivnosti hortikulturnog uređenja Poslovne zone Zenica 1 u saradnji sa preduzećem „Agro-vrt“ d.o.o. Kakanj. Više o ovoj aktivnosti na LINKU.

Back To Top
X