kalendar

May 14, 2021
 • II ciklus edukacije u okviru projekta Digital Design & Manufacturing

May 15, 2021
 • Uvod u UX/UI dizajn - Zenica

May 16, 2021
 • Uvod u UX/UI dizajn - Zenica

May 17, 2021
 • II ciklus edukacije u okviru projekta Digital Design & Manufacturing

 • Professional Software Testing - Zenica

May 18, 2021
 • Professional Software Testing - Zenica

May 19, 2021
 • II ciklus edukacije u okviru projekta Digital Design & Manufacturing

 • Professional Software Testing - Zenica

May 20, 2021
 • Professional Software Testing - Zenica

May 21, 2021
 • II ciklus edukacije u okviru projekta Digital Design & Manufacturing

 • Professional Software Testing - Zenica

May 22, 2021
 • Adobe Premiere - Video Editing Like a Pro - Zenica

 • Professional Software Testing - Zenica

 • Uvod u UX/UI dizajn - Zenica

May 23, 2021
 • Adobe Premiere - Video Editing Like a Pro - Zenica

 • Professional Software Testing - Zenica

 • Uvod u UX/UI dizajn - Zenica

May 24, 2021
 • II ciklus edukacije u okviru projekta Digital Design & Manufacturing

May 26, 2021
 • II ciklus edukacije u okviru projekta Digital Design & Manufacturing

May 28, 2021
 • II ciklus edukacije u okviru projekta Digital Design & Manufacturing

May 29, 2021
 • Adobe Premiere - Video Editing Like a Pro - Zenica

 • Uvod u UX/UI dizajn - Zenica

May 30, 2021
 • Adobe Premiere - Video Editing Like a Pro - Zenica

 • Uvod u UX/UI dizajn - Zenica

May 31, 2021
 • II ciklus edukacije u okviru projekta Digital Design & Manufacturing

June 2, 2021
 • II ciklus edukacije u okviru projekta Digital Design & Manufacturing

June 4, 2021
 • II ciklus edukacije u okviru projekta Digital Design & Manufacturing

June 7, 2021
 • II ciklus edukacije u okviru projekta Digital Design & Manufacturing

June 9, 2021
 • II ciklus edukacije u okviru projekta Digital Design & Manufacturing

June 11, 2021
 • II ciklus edukacije u okviru projekta Digital Design & Manufacturing

skip to Main Content

ZEDA DOBILA NOVI PROJEKAT – iNnovaNet

Dana, 22. septembra 2020. godine, ZEDA je zvanično potpisala ugovor o dodjeli sredstava i započela implementaciju novog projekta iNnovaNet – Innovative technologies for stronger businesses and improved business environment (Inovativna tehnologija za snažnije kompanije i unapređeno poslovno okruženja) koji finansira EU.
Projekat iNnovaNet odobren je u okviru Drugog poziva za projekte prekogranične saradnje Hrvatska-Bosna i Hercegovina – Crna Gora (Interreg IPA Cross-border Cooperation Programme Croatia – Bosnia and Herzegovina – Montenegro 2014-2020). Temelji se na principima prenosa znanja i iskustava partnera u inovativnim tehnologijama i unapređenju infrastrukture kako bi odgovorila rastućim potrebama privrede i industrije.
Glavni aplikant u projektu i vodeći partner je Zenička razvojna agencija ZEDA.

Partneri u projektu su:
IPNG-Industrijski park Nova Gradiška (HR),
Inovaciono Preduzetnički Centar Tehnopolis iz Nikšića (CG) i
Grad Gradiška (BiH)

Ukupna vrijednost projekta je 1.320.786,21 EUR od čega EU finasira 85%.

Ciljevi projekta su:
1. Unapređenje poslovnog okruženja kroz stvaranje novih povoljnih i inovativnih mehanizama podrške za mala i srednja preduzeća
2. Poboljšati rad svih uključenih organizacija i institucija kroz jačanje sposobnosti osoblja, usvajanje novih znanja i vještine i stvaranje mreže edukativnih centara.

 

Glavni rezultati su:
1. Renoviran dio zgrade Agencije ZEDA sa minimalno 35 novih uredskih prostora za mala i srednja preduzeća
2. Najmanje 5 MSP smješteno u novouređenoj zgradi
3. Opremljeni inovativni centara za obuku i obrazovanje u partnerskim zemljama
4. Uspostavljena mreža obrazovnih i partnerskih institucija i razvijena virtualna obrazovna web platforma
5. Obučeno osoblje tri organizacije za podršku poslovanju i jedna javna ustanova
6. Urađeni nastavni programi za treninge
7. Organizovano  5 ciklusa obuke za 252 učenika/poduzetnika/nezaposlene osobe

 

Ciljne grupe su poduzetnici, studenti, učenici i nezaposleni iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske i Crne Gore koji imaju potrebu steći kvalitetna i korisna znanja iz oblasti robotike, mehatronike, programiranja i upravljanja CNC mašinama, te imaju potrebu za poslovnim prostorom i poslovnom podrškom.
Planirano trajanje projekta je 24 mjeseca.

 

„Ova publikacija je nastala je uz pomoć Europske unije. Sadržaj ove publikacije isključiva je odgovornost Agencije ZEDA i ni na koji način ne odražava stavove Europske unije. “

Back To Top
X