kalendar

Uskoro nas očekuju novi događaji

skip to Main Content

USAID poziv za iskazivanje interesa u okviru poziva za projekte na temu filantropije

Ovaj zahtjev za informacijom (RFI) služi za informiranje zainteresiranih organizacija o nadolazećim aktivnostima „Localworks – Philanthropy Community“.

Ovaj RFI poziva na slanje izjava sposobnih i prihvatljivih lokalnih subjekata koji su zainteresovani za partnerstvo sa USAID-em u postizanju rezultata ovih aktivnosti.

Ovaj RFI također traži komentare lokalnih filantropskih organizacija koje se bave lokalnim davanjem u BiH, kao krajnjih korisnika ovih aktivnosti.

Ako ste zainteresirani za ovaj RFI, od vaše organizacije se traži da dostavi izraz interesa, iskustva u sličnim intervencijama i da pojasnite može li vaša organizacija izvršiti posao naveden u nekim oblastima ili u sve tri oblasti intervencije. Komentari na RFI od nekvalificiranih organizacija su također dobrodošli.

Ograničenja u skladu sa pravilima o lokalnim mrežama (članak 7080. konsolidiranih i daljnjih trajnih odobrenih sredstava iz 2015. godine (str. 113-235):

Da bi imale pravo na ovaj program, organizacije ne smiju primiti 5 miliona dolara od bilo koje američke agencije u direktnoj pomoći tokom proteklog petogodišnjeg razdoblja. To se ne odnosi na pod-grantove ili drugu indirektnu pomoć.
Pojedinačna gornja granica granta iznosi 2 miliona dolara. USAID predviđa dodijeliti tri granta u iznosu od dva milijuna dolara za provedbu gore navedenih aktivnosti.
Vaše komentare i prijedloge pošaljite najkasnije 12. novembra 2019. godine do 11:00 sati.

 

Više informacija:

RFI_localworks_philanthropy

 

Izvor: https://www.mreza-mira.net/

Back To Top
X