kalendar

April 23, 2024
  • Edukacija za privrednike: "Digitalni marketing" - Udruženje poslodavaca Zenica

skip to Main Content

USAID/Localworks objavio poziv za preliminarnu procjenu organizacijskih, upravljačkih i finansijskih kapaciteta

USAID/Bosna i Herzegovina (USAID/BiH) poziva lokalne organizacije s namjerom da se prijave za direktno finansiranje od strane USAID-a u okviru inicijative USAID Snaga lokalnog (USAID Localworks initiative) da podnesu Izjave o zainteresiranosti (EoI) kako bi prošle provjeru USAID-ovu provjeru kapaciteta organizacija da implementiraju grantove. Snaga lokalnog je jedinstveni program osmišljen kako bi unaprijedio razvoj zasnovan na lokalnom vlasništvu i povećao sposobnost USAID-a da osnaži lokalne aktere da preuzmu vodstvo u rješavanju vlastitih razvojnih izazova. Tokom naredne godine do dvije godine, USAID/BiH planira odabrati i ući u partnerstvo sa lokalnim organizacijama širom BiH kako bi podržao mobilizaciju lokalnih resursa unutar zajednica koje preuzimaju odgovornost i implementiraju vlastita rješenja za lokalne razvojne izazove. Lokalne organizacije uključuju, ali nisu ograničene na, udruženja građana, fondacije, vjerske organizacije, akademske institucije, privatne kompanije, profesionalna udruženja ili bilo koje slične pravne osobe registrirane u BiH koje nisu u vlasništvu ili pod kontrolom bilo kojeg stranog entiteta ili osobe.

 

Rok prijave je 13. februar.

 

Instrukcije i detalji objave mogu se pronaći na www.grants.gov, koristeći ključnu riječ: 72016819RFI001

 

Izvor: https://www.mreza-mira.net

Back To Top
X